piątek, 20 wrzesień 2019 12:19 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły, zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, codziennie pobierane są próbki wody z Zatoki Gdańskiej z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska tj.:

 1. Gdańsk – Świbno,
 2. Gdańsk – Sobieszewo,
 3. Gdańsk – Stogi,
 4. Mikoszewo,
 5. Jantar.

Analiza próbek wody z ww. miejsc, pobranych w dniu 18.09.2019 r., wykazała przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków
w następujących kąpieliskach:

 1. Gdańsk – Stogi:

 - Escherichia coli – 1531NPL/100 ml. wody

 - Enterokoki – 640 jtk/100 ml. wody

 1. Mikoszewo,

- Escherichia coli – 1391NPL/100 ml. wody

- Enterokoki – 610 jtk/100 ml. wody

 1. Jantar.

- Escherichia coli – 2873 NPL/100 ml. wody

- Enterokoki – 940 jtk/100 ml. wody

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
 i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
(Dz. U.  poz. 255)., dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000NPL/100 ml wody, natomiast liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.

Na pogorszenie jakości wody w ww. zakresie mogły także mieć wpływ złe warunki atmosferyczne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanych kąpieliskach.

 • Komunikaty
 • piątek, 20 wrzesień 2019 12:19
 • piątek, 20 wrzesień 2019 12:35

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco