sobota, 21 wrzesień 2019 11:27 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że analiza próbek wody  pobranych w dniu 19.09.2019 r. z następujących kąpielisk:

  1. Gdańsk – Świbno,
  2. Gdańsk – Sobieszewo,
  3. Gdańsk – Stogi,
  4. Mikoszewo,
  5. Jantar,

wykazała, że jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków,  odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  poz. 255).

W przypadku pogorszenia jakości wody w ww. kąpieliskach, wydany zostanie stosowny komunikat.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco