K O M U N I K A T   N R  7/10

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 12 ust. 1. pkt. 1a 1) Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Dz.U. z 2015 r., poz. 1412". §9 i §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U., Nr 57, poz. 358),§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U., Nr 183, poz. 1530), po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej wody w kąpielisku w dniu 13 sierpnia 2010 r.

poniedziałek, 05 lipiec 2010 10:52 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega... -  plik PDF

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie... -  plik PDF

czwartek, 24 czerwiec 2010 12:11 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie... -  plik PDF

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku działając na podstawie... -  plik PDF

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje ... -  plik PDF

Treść komunikatu dla mieszkańców miejscowości Płocko gm. Kępice -  plik PDF

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2010r.  treścią art. 12 ust. 1a pkt 1, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), wprowadzoną art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753) – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w I instancji:

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco