Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku działając na podstawie... -  pdf plik PDF (1.21 MB)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje ... -  pdf plik PDF (423 KB)

Treść komunikatu dla mieszkańców miejscowości Płocko gm. Kępice -  pdf plik PDF (45 KB)

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2010r.  treścią art. 12 ust. 1a pkt 1, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), wprowadzoną art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753) – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w I instancji:

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco