piątek, 05 sierpień 2016 11:06 | Komunikaty

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 1 sierpnia 2016 r. zgłoszono ogółem 2686 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 2107 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 201 obozów pod namiotami, w tym 89 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 378 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z narażeniem na pole elektromagnetyczne:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 952)

oraz

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 950).

Pracownia Badań Radiacyjnych Laboratorium Badań Higieny Środowiska wykonywać będzie pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z nowymi przepisami.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pytaniami dotyczącymi przydatności do spożycia owoców i warzyw z terenów ogródków działkowych i przydomowych upraw warzyw zalanych wodami w skutek przejścia ostatniej nawałnicy na terenie miasta Gdańska i okolicach, przekazuje swoje stanowisko.

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 8 lipca 2016 r. zgłoszono ogółem 1739 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 1356 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 168 obozów, w tym 120 obozów pod namiotami oraz 215 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 20572 uczestników.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku rejestracji aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych, w których prowadzona jest sprzedaż żywności, w tym suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego u właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:45 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w okresie od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. w związku ze wzmożonym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzanymi do obrotu koordynował wycofanie 16 rodzajów suplementów diety oraz 2 środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przyczyną wycofania była obecność niedozwolonych do stosowania w żywności składników, takich jak: siarczan agmatyny, azotan kreatyny, chlorowodorek β-fenyloetyloaminy, N-metylo-tyramina, 2-amino-4-metylopentan cytrynianu, johimbina, eodiamina oraz Acacia rigidula, Dendrobium, Epimedium grandiflorum, Cassia nomame.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, organizator Konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu, informuje, iż Konkurs został unieważniony.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach 17-20 maja 2016 r. planuje szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących (dzikich).

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2015r. unieważniam legitymacje służbowe wystawione na nazwisko Marta Literska

  • Legitymację służbową Nr 14/2012 - stanowisko służbowe: specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej oraz
  • Legitymację służbową Nr 8/2015 - stanowisko służbowe: kierownik Oddziału Organizacji

W związku z kradzieżą dokumentów pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny unieważnił niżej wymienione dokumenty służbowe wystawione na nazwisko Agnieszka Miranowicz - młodszy asystent:

  • Legitymację służbową Nr 23/2010,
  • UPOWAŻNIENIE Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr 8/2015 r. do dokonywania kontroli pod względem higieniczno – zdrowotnym w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego na obszarze działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco