W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2015r. unieważniam legitymacje służbowe wystawione na nazwisko Marta Literska

  • Legitymację służbową Nr 14/2012 - stanowisko służbowe: specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej oraz
  • Legitymację służbową Nr 8/2015 - stanowisko służbowe: kierownik Oddziału Organizacji

W związku z kradzieżą dokumentów pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny unieważnił niżej wymienione dokumenty służbowe wystawione na nazwisko Agnieszka Miranowicz - młodszy asystent:

  • Legitymację służbową Nr 23/2010,
  • UPOWAŻNIENIE Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr 8/2015 r. do dokonywania kontroli pod względem higieniczno – zdrowotnym w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego na obszarze działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
czwartek, 13 sierpień 2015 11:03 | Komunikaty

Informujemy o realizacji zadania pn. Monitoring środowiska naturalnego ( woda powietrze , gleba) - ochrona przed potencjalnymi skażeniami radiacyjnymi- zakup przenośnego wielokanałowego spektrometru.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działajac na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1. art. I2a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Dz.U. z 2015 r., poz. 1412". art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 ) - przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach województwa pomorskiego:

Zadania lekarza  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych u ludzi (Dz. U. Z 2013 r. poz.947 z późn.zm

piątek, 22 sierpień 2014 09:39 | Komunikaty

W okresie letnim prowadzony jest wzmożony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego otwartego, które zlokalizowane są w miejscach nasilonego ruchu turystycznego.
Kontroli sanitarnej podlegają również inne rodzaje obiektów takie jak: automaty do lodów, cukiernie, bloki żywienia w ośrodkach wczasowych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży a także sklepy spożywcze oraz środki transportu żywności. Przeprowadzane są kontrole planowe, interwencyjne oraz sprawdzające wykonanie zaleceń wydanych po wcześniejszych kontrolach w obiektach.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  działając  na  podstawie  art.  4  ust  1 pkt  1,  art.  12a  ust.  3   Ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji   Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263  z późn. zm.),  art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późn.zm.), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  nadzoru  nad  jakością  wody w  kąpielisku  i  miejscu  wykorzystywanym  do  kąpieli  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  86,  poz.  478  )  – przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach:

 Komunikat 1/14 (kąpieliska morskie  i śródlądowe)

W następstwie powodzi które miały miejsce na Bałkanach w maju 2014 r., istnieje ryzyko, iż rozlewiska wód będą stanowiły miejsce namnażania się komarów. Sytuacja ta może sprzyjać zachorowaniom na choroby wektorowe.

Obowiązki lekarza stomatologa (pracodawcy) wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696).

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco