piątek, 22 sierpień 2014 09:39 | Komunikaty

W okresie letnim prowadzony jest wzmożony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego otwartego, które zlokalizowane są w miejscach nasilonego ruchu turystycznego.
Kontroli sanitarnej podlegają również inne rodzaje obiektów takie jak: automaty do lodów, cukiernie, bloki żywienia w ośrodkach wczasowych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży a także sklepy spożywcze oraz środki transportu żywności. Przeprowadzane są kontrole planowe, interwencyjne oraz sprawdzające wykonanie zaleceń wydanych po wcześniejszych kontrolach w obiektach.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  działając  na  podstawie  art.  4  ust  1 pkt  1,  art.  12a  ust.  3   Ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji   Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263  z późn. zm.),  art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późn.zm.), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  nadzoru  nad  jakością  wody w  kąpielisku  i  miejscu  wykorzystywanym  do  kąpieli  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  86,  poz.  478  )  – przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach:

 Komunikat 1/14 (kąpieliska morskie  i śródlądowe)

W następstwie powodzi które miały miejsce na Bałkanach w maju 2014 r., istnieje ryzyko, iż rozlewiska wód będą stanowiły miejsce namnażania się komarów. Sytuacja ta może sprzyjać zachorowaniom na choroby wektorowe.

Obowiązki lekarza stomatologa (pracodawcy) wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696).

środa, 14 maj 2014 11:07 | Komunikaty

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

środa, 14 maj 2014 10:51 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ostatnim czasie odnotowano znaczny wzrost powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w związku z zakażeniami owoców pochodzącymi z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich PPWIS przekazuje poniżej zalecenia dla plantatorów (produkcja pierwotna) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców.

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku informuje, że wykonuje badania w kierunku zakażenia wirusem grypy typu A
(w tym A/H1N1) i B metodą real-time RT-PCR.

Koszt badania jednej próbki wynosi 270 PLN.

Przyjmowanie próbek do badań: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00
W celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny: 58 344 73 00 wew. 270, 271.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco