Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie  (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych od dnia 1 września 2014r. zmieniają się wymagania w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych oraz mięsie ryb wędzonym i produktach rybołówstwa wędzonych.

Mając na uwadze wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w ramach realizowanego ze środków Ministra Zdrowia programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 - „Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno­ lecznicze dzieci w wieku 6 Iat w Polsce"

czwartek, 02 styczeń 2014 13:11 | Komunikaty

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku unieważnia legitymację służbową Nr 19/2012 wydaną w dniu 20 listopada 2012r. przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na nazwisko Jarosław Lis.

środa, 13 listopad 2013 14:55 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

OSTRZEGA

W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe produktu Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

piątek, 28 czerwiec 2013 16:57 | Komunikaty

Na terenie naszego województwa mamy w sumie 68 kąpielisk z czego 54 morskich i 14 śródlądowych. We wszystkich woda została przebadana przez właściwych terenowo powiatowych inspektorów sanitarnych i wydane zostały oceny przydatności wody do kąpieli.

Co środę aktualizowany jest serwis kąpieliskowy zawierający bieżące informacje na temat kąpielisk.

wtorek, 18 czerwiec 2013 14:29 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgłaszane są przez przedsiębiorców liczne przypadki otrzymywania sfałszowanych pism wzywających do zapłaty za czynności kontrolne.

W związku z powtarzającymi się skargami konsumentów na obecność larw owadów w owocach pomarańczy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, na podstawie opinii eksperta z zakresu entomologii przekazuje następujące informacje. 

środa, 24 kwiecień 2013 10:32 | Komunikaty

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku unieważnia skradzione dokumenty:  

  • legitymację służbową Nr 02/2010 ,  
  • upoważnienie do wykonywania określonych czynności kontrolnych  i wydawania decyzji Nr 12/2013  
  • upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 03/2013  
piątek, 29 marzec 2013 10:45 | Komunikaty

Powiadomienie nr 1/2013 o opinii wydanej na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco