środa, 14 maj 2014 11:07 | Komunikaty

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

środa, 14 maj 2014 10:51 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ostatnim czasie odnotowano znaczny wzrost powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w związku z zakażeniami owoców pochodzącymi z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich PPWIS przekazuje poniżej zalecenia dla plantatorów (produkcja pierwotna) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców.

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku informuje, że wykonuje badania w kierunku zakażenia wirusem grypy typu A
(w tym A/H1N1) i B metodą real-time RT-PCR.

Koszt badania jednej próbki wynosi 270 PLN.

Przyjmowanie próbek do badań: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00
W celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny: 58 344 73 00 wew. 270, 271.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie  (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych od dnia 1 września 2014r. zmieniają się wymagania w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych oraz mięsie ryb wędzonym i produktach rybołówstwa wędzonych.

Mając na uwadze wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w ramach realizowanego ze środków Ministra Zdrowia programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 - „Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno­ lecznicze dzieci w wieku 6 Iat w Polsce"

czwartek, 02 styczeń 2014 13:11 | Komunikaty

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku unieważnia legitymację służbową Nr 19/2012 wydaną w dniu 20 listopada 2012r. przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na nazwisko Jarosław Lis.

środa, 13 listopad 2013 14:55 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

OSTRZEGA

W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe produktu Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco