poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:45 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w okresie od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. w związku ze wzmożonym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzanymi do obrotu koordynował wycofanie 16 rodzajów suplementów diety oraz 2 środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przyczyną wycofania była obecność niedozwolonych do stosowania w żywności składników, takich jak: siarczan agmatyny, azotan kreatyny, chlorowodorek β-fenyloetyloaminy, N-metylo-tyramina, 2-amino-4-metylopentan cytrynianu, johimbina, eodiamina oraz Acacia rigidula, Dendrobium, Epimedium grandiflorum, Cassia nomame.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, organizator Konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu, informuje, iż Konkurs został unieważniony.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach 17-20 maja 2016 r. planuje szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących (dzikich).

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2015r. unieważniam legitymacje służbowe wystawione na nazwisko Marta Literska

  • Legitymację służbową Nr 14/2012 - stanowisko służbowe: specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej oraz
  • Legitymację służbową Nr 8/2015 - stanowisko służbowe: kierownik Oddziału Organizacji

W związku z kradzieżą dokumentów pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny unieważnił niżej wymienione dokumenty służbowe wystawione na nazwisko Agnieszka Miranowicz - młodszy asystent:

  • Legitymację służbową Nr 23/2010,
  • UPOWAŻNIENIE Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr 8/2015 r. do dokonywania kontroli pod względem higieniczno – zdrowotnym w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego na obszarze działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
czwartek, 13 sierpień 2015 11:03 | Komunikaty

Informujemy o realizacji zadania pn. Monitoring środowiska naturalnego ( woda powietrze , gleba) - ochrona przed potencjalnymi skażeniami radiacyjnymi- zakup przenośnego wielokanałowego spektrometru.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działajac na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1. art. I2a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Dz.U. z 2015 r., poz. 1412". art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 ) - przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach województwa pomorskiego:

Zadania lekarza  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych u ludzi (Dz. U. Z 2013 r. poz.947 z późn.zm

piątek, 22 sierpień 2014 09:39 | Komunikaty

W okresie letnim prowadzony jest wzmożony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego otwartego, które zlokalizowane są w miejscach nasilonego ruchu turystycznego.
Kontroli sanitarnej podlegają również inne rodzaje obiektów takie jak: automaty do lodów, cukiernie, bloki żywienia w ośrodkach wczasowych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży a także sklepy spożywcze oraz środki transportu żywności. Przeprowadzane są kontrole planowe, interwencyjne oraz sprawdzające wykonanie zaleceń wydanych po wcześniejszych kontrolach w obiektach.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco