W dniach 9-10 listopada 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października  2017 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL-2017”, odbyło się wojewódzkie ćwiczenie formacji obrony cywilnej. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku tworzący Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z Zespołem Pobierania Próbek, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniach 13-19 listopada obchodzimy III Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Hasło tegorocznej kampanii brzmi  “Przed rozpoczęciem stosowania antybiotyków należy poradzić się wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia”.

Zima to czas szczególnie ciężki dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych oraz seniorów żyjących samotnie.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie serdecznie zaprosić do udziału w konferencji pt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia”, organizowanej wspólnie z Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskim Kuratorem Oświaty.

Fundacja Aby Żyć we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku zapraszają na spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka p.t. Profilaktyka chorób odkleszczowych

poniedziałek, 30 październik 2017 14:03 | Aktualności

Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:

  • art.15 ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).
piątek, 27 październik 2017 12:37 | Aktualności

29 października obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę. Jest to doroczne święto osób chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Dzień ten jest doskonałą okazją do tego, by zwrócić uwagę na to, jak wielkim problemem społecznym jest ta niezakaźna i nieuleczalna, przewlekła choroba.

W dniach 11-13 października 2017 roku w Nadleśnictwie Lubichowo odbył się kurs na klasyfikatora grzybów. Uczestnikami kursu byli pracownicy Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Z radością informujemy o powodzeniu, jakim cieszy się działający w ramach projektu „RAKOOBRONA” punkt bezpłatnego badania znamion. Bezpłatne konsultacje dermatologiczne odbywają się raz w tygodniu – w każdą środę (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy) w godzinach 15.00 – 18.00 na parterze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Starowiejskiej 50 w Gdyni. W ciągu jednego dnia z konsultacji skorzystać może 18 osób. Badanie znamion wykonują współpracujący z zespołem Rakoobrony lekarze z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Październik jest „Miesiącem Świadomości Raka Piersi”. W 2008 roku Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ustanowiła dzień 15 października „Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi”, który ma przypominać Europejkom o ważnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz roli wczesnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania. Symbolem tej walki jest różowa wstążka.

poniedziałek, 02 październik 2017 12:49 | Aktualności

Dyrektorzy,
nauczyciele chemii,
pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym warunków pracy w pracowniach chemicznych.

poniedziałek, 02 październik 2017 11:05 | Aktualności

1 października wszedł w życie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali, co z kolei zaskutkowało zmianami w organizacji nocnej i całodobowej świątecznej opiece zdrowotnej. Najwięcej punktów świadczących ten rodzaj opieki znajduje się przy szpitalach. Inne zostały przekazane w ręce prywatnych podmiotów i zaczęły działać w nowych lokalizacjach.

Mając na uwadze szczególne znaczenie profilaktyki zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz profilaktyki czerniaka Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei” w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować będą realizację dwóch programów profilaktycznych: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

© 2006 - 2018 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco