piątek, 22 wrzesień 2017 12:18 | Aktualności

Każdego roku w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF) z udziałem i przy współfinansowaniu WHO, UNESCO i UNICEF obchodzimy Światowy Dzień Serca. W tym roku przypada on 24 września. Pierwsze na świecie obchody miały miejsce 24 września 2000 roku, zaś w Polsce Światowy Dzień Serca organizowany jest od 2002 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął honorowy patronat nad konferencją pt. „Profilaktyka boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy”.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w woj. pomorskim - stan na 16.09.2017 r.

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2017 roku zorganizowano ogółem 3576 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2329 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 389 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 235 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /123/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /112/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 623 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Początek jesieni to czas przygotowań do sezonu grypowego. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje coroczne szczepienia przeciw grypie. Stanowią one najskuteczniejsza znaną metodę zapobiegania grypie i jej powikłaniom.

Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawia plakat zawierający 6 prostych kroków, jak zapobiegać boreliozie. Adresowany jest głównie dla dzieci szkół podstawowych.

W drugiej połowie sierpnia 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 192 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2016/2017 zalecenia pokontrolne oraz postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym (na terenie niektórych powiatów pisma w tej sprawie wystosowano do urzędów gmin). Ogółem zebrano informacje z 536 szkół (53,6% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 31 sierpnia 2017 r.).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poniżej przedstawia Komunikat Agencji Atomistyki dotyczący sytuacji elektrowni jądrowej w Belgii.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r.  planuje przeprowadzenie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie 3 powiatów: malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego.

W związku z inauguracją roku szkolnego 2017/2018 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole, które miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej.

Informujemy, iż 9 września (sobota) jest dniem roboczym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. W tym dniu klienci będą przyjmowani w godzinach 7:30 - 15:05.

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Rakoobrona” rozpoczyna swoją działalność punkt bezpłatnego badania znamion. Partnerem projektu jest m.in. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W związku z napływającymi wątpliwościami konsumentów i odbiorców Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ponownie precyzuje, że komunikat z dnia 23.08.2017 roku skierowany do konsumentów, zawierający informacje o dystrybucji i możliwości postępowania z produktem niezgodnym dotyczy wyłącznie tuszki kury mięsnej o numerze partii 5/31/2017.  
W całym łańcuchu dystrybucji od producenta do konsumenta końcowego w obrocie znajdowała się wyłącznie tuszka kury mięsnej a nie jej elementy. Tym samym przedmiotowy komunikat, nie może być uważany za podstawę do kwestionowania wprowadzania na rynek innego asortymentu przez podmioty, które znalazły się w łańcuchu dystrybucyjnym produktu niezgodnego.

Kwestionowane tuszki drobiowe (kura mięsna) zostały wyprodukowane w Zakładzie Drobiarskim „LECH DRÓB” 14-230 Zalewo, ul. Tartaczna 20 a z brojlerów pochodzących z niemieckiej fermy drobiu a następnie zakupione przez:

  • firmę STAR DRÓB Małgorzata Moskot ul. al. Wojska Polskiego 90, 82-200 Malbork w ilości 420 kg zostały sprzedane do następujących odbiorców:
  • Poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w dniu 11.08.2017 niemiecki punkt kontaktowy przekazał informację o dystrybucji z Niemiec do Polski 4900 broilerów pochodzących z fermy drobiu, na której zastosowano fipronil.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że:

  • skażone fipronilem tuszki kury mięsnej, które zostały zakupione przez firmę STAR DRÓB Małgorzata Moskot ul. al. Wojska Polskiego 90, 82-200 Malbork w ilości 420 kg zostały sprzedane do następujących odbiorców:

© 2006 - 2018 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco