Październik jest „Miesiącem Świadomości Raka Piersi”. W 2008 roku Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ustanowiła dzień 15 października „Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi”, który ma przypominać Europejkom o ważnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz roli wczesnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania. Symbolem tej walki jest różowa wstążka.

poniedziałek, 02 październik 2017 12:49 | Aktualności

Dyrektorzy,
nauczyciele chemii,
pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym warunków pracy w pracowniach chemicznych.

poniedziałek, 02 październik 2017 11:05 | Aktualności

1 października wszedł w życie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali, co z kolei zaskutkowało zmianami w organizacji nocnej i całodobowej świątecznej opiece zdrowotnej. Najwięcej punktów świadczących ten rodzaj opieki znajduje się przy szpitalach. Inne zostały przekazane w ręce prywatnych podmiotów i zaczęły działać w nowych lokalizacjach.

Mając na uwadze szczególne znaczenie profilaktyki zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz profilaktyki czerniaka Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei” w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować będą realizację dwóch programów profilaktycznych: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

piątek, 22 wrzesień 2017 12:18 | Aktualności

Każdego roku w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF) z udziałem i przy współfinansowaniu WHO, UNESCO i UNICEF obchodzimy Światowy Dzień Serca. W tym roku przypada on 24 września. Pierwsze na świecie obchody miały miejsce 24 września 2000 roku, zaś w Polsce Światowy Dzień Serca organizowany jest od 2002 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął honorowy patronat nad konferencją pt. „Profilaktyka boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy”.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w woj. pomorskim - stan na 16.09.2017 r.

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2017 roku zorganizowano ogółem 3576 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2329 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 389 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 235 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /123/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /112/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 623 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Początek jesieni to czas przygotowań do sezonu grypowego. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje coroczne szczepienia przeciw grypie. Stanowią one najskuteczniejsza znaną metodę zapobiegania grypie i jej powikłaniom.

Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawia plakat zawierający 6 prostych kroków, jak zapobiegać boreliozie. Adresowany jest głównie dla dzieci szkół podstawowych.

W drugiej połowie sierpnia 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 192 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2016/2017 zalecenia pokontrolne oraz postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym (na terenie niektórych powiatów pisma w tej sprawie wystosowano do urzędów gmin). Ogółem zebrano informacje z 536 szkół (53,6% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 31 sierpnia 2017 r.).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poniżej przedstawia Komunikat Agencji Atomistyki dotyczący sytuacji elektrowni jądrowej w Belgii.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r.  planuje przeprowadzenie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie 3 powiatów: malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego.

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco