Informacja z dnia 18 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.

Informacja z dnia 17 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

wtorek, 17 marzec 2020 13:02 | Aktualności

Infolinia w sprawie koronawirusa czynna w dni powszednie od 7:30 do 15:00

58 77 63 444

Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u sześciu osób z terenu województwa pomorskiego.

Informacja z dnia 16 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

Informacja z dnia 15 marca 2020 roku

związana z COVID-19

(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

w województwie pomorskim

Informacja z dnia 14 marca 2020 roku związana z COVID-19

(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

w województwie pomorskim

Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u dwóch osób z terenu powiatu gdańskiego.

Informacja z dnia 13 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

W trosce o Państwa bezpieczeństwo,
w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zachęcamy
do ograniczenia osobistego kontaktu
z Wojewódzką Stacją
Sanitarno­ Epidemiologiczną w Gdańsku.

piątek, 13 marzec 2020 12:56 | Aktualności

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco współpracuje z Policją odnośnie osób objętych kwarantanną.

Policja i/lub przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrole sprawdzające, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do kwarantanny, głównie we własnym mieszkaniu.

  1. Przyjmowanie materiału do badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2  odbywa się w sposób ustalony z podmiotem leczniczym województwa pomorskiego.
  2. Materiał do badania pobierany jest przez lekarza w podmiocie leczniczym, zlecenie na badania podpisuje właściwy dla podmiotu leczniczego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  3. Wyniki badań będą przekazywane do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz podmiotów leczniczych w kolejności przyjmowania próbek do badania.
  4. Nie ma możliwości wykonywania płatnych badań na rzecz osób prywatnych.
  5. Ilość testów na terenie województwa pomorskiego jest wystarczająca do zapewnienia ciągłości badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, z dniem 13 marca 2020 roku wstrzymuje do odwołania przyjmowanie próbek w Laboratorium Diagnostyki Medycznej do badań do celów sanitarno – epidemiologicznych od osób prywatnych.,
Badania wykonywane w ramach zawartych umów będą kontynuowane.

piątek, 13 marzec 2020 08:23 | Aktualności

1. Za aktualne dane dotyczące województwa pomorskiego odnośnie SARS- CoV-2 należy uznawać informację zamieszczaną na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji - Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Dane za kolejne 24h będą umieszczane do godziny 19.00. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, pojawi się nowy komunikat informujący Państwa o konkretnym, zaistniałym zdarzeniu.

2. MSWiA odnośnie polityki medialnej przekazało w dniu wczorajszym następujący komunikat, że komunikacja z Państwem ma się odbywać za pomocą komunikatów, nie jest możliwe nagrywanie materiałów audio i wideo z wypowiedziami.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco