W następstwie powodzi które miały miejsce na Bałkanach w maju 2014 r., istnieje ryzyko, iż rozlewiska wód będą stanowiły miejsce namnażania się komarów. Sytuacja ta może sprzyjać zachorowaniom na choroby wektorowe.

W sobotę 14 czerwca br. na Targu Rybnym w Gdańsku odbyły się obchody „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Obowiązki lekarza stomatologa (pracodawcy) wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696).

 

W dniu 10 czerwca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się posiedzenie jury Wojewódzkiego Festiwalu Krótkich Filmów o Uzależnieniach organizowanego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Głównym organizatorem konkursu był Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Celem konkursu było propagowanie życia bez nałogów, promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Do etapu wojewódzkiego zgłoszono 22 filmy.

W sobotę 7 czerwca br. w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże" przy ul. Karwieńskiej w Gdańsku – Oliwie odbył się coroczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 14:27 | Aktualności

W dniu 14 czerwca 2013 r. Wojewoda Pomorski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapraszają o godz. 15.30 na Targ Rybny, gdzie zostanie zorganizowane ogólnopolskie przedsięwzięcie profilaktyczne pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

Szczepienia

Osobom udających się do Brazylii, poza szczepieniami przeprowadzanymi zgodnie z aktualnym programie szczepień ochronnych, zaleca się szczepienia przeciwko żółtej gorączce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dla osób, które nie zostały objęte szczepieniem obowiązkowym),  durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.

W dniu 22 maja 2014 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku wraz z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Gdańsk zorganizowała konferencję szkoleniową pt. „Diagnostyka HIV/AIDS oraz relacja lekarz-pacjent: doświadczenia, problemy, wyzwania”.

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to europejska kampania informacyjna, której polską edycję   koordynuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

środa, 14 maj 2014 11:07 | Komunikaty

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

środa, 14 maj 2014 10:51 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ostatnim czasie odnotowano znaczny wzrost powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w związku z zakażeniami owoców pochodzącymi z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich PPWIS przekazuje poniżej zalecenia dla plantatorów (produkcja pierwotna) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza na  konferencję  szkoleniową
„Diagnostyka HIV/AIDS oraz relacja lekarz-pacjent: doświadczenia, problemy, wyzwania”.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje Wojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o Uzależnieniach, którego celem jest propagowanie życia bez nałogów, promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych, zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

W dniach 10-11 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Higieny Pracy Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa pomorskiego oraz pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco