W 2008 roku Parlament Europejski ustanowił marzec Miesiącem Świadomości Raka Jelita Grubego.

W związku z prognozowanymi na najbliższy tydzień niskimi temperaturami powietrza przedstawiamy zbiór podstawowych zasad, których należy przestrzegać w czasie silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu.

Na terenie województwa pomorskiego dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 488 turnusów  wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 169 turnusów wyjazdowych oraz 319 turnusów w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 13 572 uczestników.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

W dniu 16 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa zakładająca całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Celem  ustawy jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
oraz
Pomorski Kurator Oświaty
zapraszają do udziału w sympozjum pt.
„BEZPIECZNA PRACOWNIA CHEMICZNA”

Sympozjum adresowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli chemii oraz przedstawicieli organów prowadzących z terenu województwa pomorskiego.

Tematem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnych pracowni chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Odpowiednie stosowanie się do tych wymogów stanowi niezbędny warunek bezpieczeństwa korzystania z pracowni chemicznych przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z pojawieniem się informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym informuje, że na terenie województwa pomorskiego nie było przypadku wykorzystania do szczepienia preparatu przechowywanego w niewłaściwej temperaturze.

piątek, 02 luty 2018 12:16 | Komunikaty

W niedzielę 4 lutego 2018 roku obchodzimy, już po raz 18-ty, Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dzień ten ustanowiony został na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym w lutym 2000 roku w Paryżu. Przyjęta wówczas Karta Paryska obliguje rządy krajów świata, która ją podpisały do tworzenia metod leczenia chorób nowotworowych oraz programów, które mają zapobiegać tym chorobom.

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się zebranie związane z wystąpieniem w województwie pomorskim szczepów bakterii wytwarzających karbapenemazy. Spotkanie poświęcone było omówieniu praktycznych aspektów wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dotyczących postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy oraz ustaleniu bezpiecznego i skutecznego sposobu wymiany informacji pomiędzy szpitalami naszego województwa w zakresie zakażeń spowodowanych drobnoustrojami produkującymi karbapenemazy typu KPC, MBL (NDM, VIM, IMP), OXA-48 i OXA-181.

wtorek, 30 styczeń 2018 12:37 | Aktualności

Afrykański pomór świń (ASF) to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzikich. ASF podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania.

czwartek, 25 styczeń 2018 13:02 | Aktualności

Już od najbliższego poniedziałku (29.01.2018 r.) w województwie pomorskim rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe.
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny życzy wszystkim uczniom udanego wypoczynku i jednocześnie apeluje o to, aby podczas zimowych zabaw pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej organizują drugą edycję konkursu pt. „Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną.

W dniach 22-28 stycznia 2018 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jest to inicjatywa mająca na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych.

czwartek, 11 styczeń 2018 14:31 | Aktualności

Od 10 stycznia br. w holu głównym na parterze budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oglądać można wystawę przygotowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, której celem jest propagowanie wśród społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Zestawienie zawiera wstępne informacje na temat ilości niektórych chorób zakaźnych w województwie pomorskim w 2017 r. oraz dla porównania w 2016 r. Tabele podają liczby zachorowań i zapadalność na 100 tys. mieszkańców.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco