Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy oraz Pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Badanie jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju.

W dniu 26 września 2016 roku odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymały informację od organów Policji o przypadku poparzenia przełyku u mężczyzny, który spożywał wodę Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowaną, o numerach seryjnych: S 08/08/08:49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1. Z uzyskanych informacji wynika, że zachodzi podejrzenie, iż w wodzie znajdowała się bliżej nieokreślona substancja, która spowodowała poparzenie.

Zapadalność na krztusiec w województwie pomorskim w 2015 oraz 2016 r. wzrosła  w porównaniu do lat ubiegłych. Najwięcej zachorowań obserwuje się w grupie wiekowej 10-19, mimo, iż osoby te były szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Należy jednak zaznaczyć, że przebieg kliniczny zachorowań na krztusiec populacji szczepionej jest znacznie łagodniejszy niż  u osób nieszczepionych.  Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań wśród nastolatków, w bieżącym roku do Programu Szczepień Ochronnych wprowadzono dodatkowe szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi dla dzieci w 14 roku życia. 

pdf Krztusiec w województwie pomorskim (351 KB)  - plik PDF

W województwie pomorskim, w drugiej połowie września br., przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród nauczycieli placówek oświatowych, dotyczące poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Autorami tego innowacyjnego w skali ogólnopolskiej badania ankietowego są Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2016 Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 sierpnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL 2016” w dniu 15 września 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Nr 399 E w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, dotyczące planowanego w dniach 13-14 października 2016 roku ćwiczenia obrony cywilnej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach 19-28 września 2016 r. planuje szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących (dzikich).

Szczepionka przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożona drogą samolotową na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego (kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego). Szczepienia na terenie województwa są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2297).

W związku występującym od lat problemem przeciążenia tornistrów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badania dotyczące ciężaru plecaków uczniów.

Z udziałem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odbyło się we wtorek 13 września br. w sopockim Hotelu Haffner  mini-seminarium połączone z debatą na temat uciążliwości odorowej. Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2016 roku zorganizowano ogółem 2998 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1991 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 369 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 221 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /129/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /92/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 417 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

W dniu 6 września 2016 roku w Hotelu Zatoka w Gdańsku odbyło się pierwsze spośród zaplanowanych dwóch szkoleń dla pracowników sektora usług pozamedycznych (salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu) pt. „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

wtorek, 06 wrzesień 2016 11:28 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Państwowym Zakładem Higieny, zapraszają na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych (salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu). Jest to kontynuacja szkoleń realizowanych z powodzeniem w latach 2014-2015 w 11 województwach, w tym w województwie pomorskim.

W związku z inauguracją roku szkolnego 2016/2017 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole które miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, partner II Konferencji Żywieniowej „Wyzwanie Zdrowe Wychowanie” , serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2016 roku.

czwartek, 18 sierpień 2016 08:16 | Aktualności

W związku z przypadkiem wykrycia zakażenia wirusem Zika u osób, które powróciły/przyjechały do Polski z obszaru objętego występowaniem tych zakażeń przypominamy, że zakażenie wirusem Zika może szerzyć się jedynie w tych krajach, w których powszechnie występują gatunki komarów, które mają zdolność przenoszenia wirusa. Dlatego też zagrożenie szerzenia się zakażeń wirusa Zika ogranicza się do krajów Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz wysp Pacyfiku. W krajach europejskich notuje się jedynie przypadki zachorowań u osób powracających z ww. regionów.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco