Aktualności

Archiwum

W związku z pojawiającym się rokrocznie problemem psich odchodów, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku prowadzi na terenie województwa pomorskiego akcję informacyjną ph. ”Pies po sobie nie posprząta”

Akcja ma na celu zmianę złych nawyków właścicieli psów  i wskazanie właściwych sposobów postępowania; uświadomienie o konieczności sprzątania po czworonogach.

poniedziałek, 04 maj 2009 14:38 | Aktualności

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi. 

W związku z pojawiającym się rokrocznie problemem psich odchodów, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku prowadzi na terenie województwa pomorskiego akcję informacyjną ph. ”Pies po sobie nie posprząta”

W dniu 01 sierpnia 2008r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili na plaży w Sopocie pierwszą kampanię informacyjną na temat sinic i glonów.

czwartek, 10 kwiecień 2008 11:47 | Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku  informuje, że na terenie województwa pomorskiego w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych pojawia się osoba oferująca zakup książki w cenie 130 zł., rzekomo zawierającej nowe przepisy sanitarne dotyczące powyższych zakładów. Osoba ta powołuje się na współpracę z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności - plik .pdf

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że w ostatnim okresie nasiliły się działania akwizytorów domowych filtrów do uzdatniania wody, którzy poprzez nierzetelne praktyki reklamowe, budzą wśród osób do których docierają, niepokój o jakość wody do spożycia dostarczaną z sieci wodociągów publicznych.

Informacja dotycząca szkoleń z zakresu zapobiegania HIV/AIDS dla osób ubiegających się o uaktualnienie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń w zakresie narkomanii oraz  HIV/AIDS, adresowanych do nauczycieli, katechetów, instruktorów i pedagogów szkolnych.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pomaluj życie na novo" - plik PDF

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do pracowników medycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekspozycji zawodowej i postępowania poekspozycyjnego.

Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami" z dnia 6 lipca 2007r. podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. - plik PDF

Polska leży w klimacie umiarkowanym, ale coraz częściej w lipcu i sierpniu słupek rtęci wędruje powyżej temperatury ciała ludzkiego. Pół biedy, jeśli wilgotność powietrza jest niewielka, w przeciwnym razie fizjologiczne mechanizmy chłodzenia mogą zawieść.

Raport o stanie sanitarnym województwa pomorskiego - plik PDF

Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku włączyła się w realizacji zadań związanych z jego obchodami. Akcja ta jest istotnym elementem planu Europy wolnej od dymu tytoniowego, który został przyjęty na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Od 1991 roku Centrum Onkologii-Instytut i Fundacja „Promocja Zdrowia” organizują każdego 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu w Polsce.

Hasłem przewodnim obchodów w 2007 roku są słowa:

„ ŻYJMY W ŚWIECIE WOLNYM OD DYMU TYTONIOWEGO”

Dlaczego należy dążyć do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego?

• Bierne palenie zabija i jest przyczyną poważnych chorób
• Otoczenie całkowicie wolne od dymu tytoniowego chroni przed poważnymi i szkodliwymi następstwami inhalacji dymu tytoniowego
• Prawo do czystego powietrza, wolnego od dymu tytoniowego, jest prawem każdego człowieka
• Większość ludzi na świecie to osoby niepalące, które mają prawo do przebywania w środowisku wolnym od dymu
• Badania wykazują, że zakaz palenia w miejscach publicznych cieszy się szerokim poparciem, także wśród palaczy
• Jest to szczególnie ważne w miejscu pracy, ale także dla rodzin z dziećmi. Większość ludzi, nierzadko również palących, woli przebywać w miejscach wolnych od dymu tytoniowego
• Osoby, które chciałyby rzucić palenie mają silny bodziec do ograniczenia ilości wypalanych papierosów lub nawet rzucenia palenia na dobre.
• Sprzyja to ochronie młodych ludzi przed rozpoczęciem palenia.
• Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego daje wymierne korzyści przy niewielkich kosztach!

Cel akcji:
• zmniejszenie liczby palących w Polsce,
• zwiększenie liczby młodych ludzi nie sięgających po papierosy.

Adresaci:
• ogół społeczeństwa.

Pomoce do programu:
• plakaty, ulotki - otrzymane z Instytutu Onkologii w Warszawie

 

więcej informacji: www.promocjazdrowia.pl

Materiały do pobrania z Ministerstwa Zdrowia - Centrum Onkologii plik PDF

Aktualności

Archiwum

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco