piątek, 23 czerwiec 2017 14:14 | Aktualności

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny życzy wszystkim uczniom i nauczycielom pomorskich szkół pięknej, słonecznej pogody i wspaniałych wakacyjnych wrażeń!

Jednocześnie przypomina, że podczas letniego wypoczynku należy szczególną uwagę zwracać na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Informacje dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku, stanu pomorskich kąpielisk oraz ewentualnych zagrożeń będą na bieżąco umieszczane na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej.

pdf Bezpieczne wakacje - Ulotka (1.05 MB)

Główny Inspektor Sanitarny otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety. W latach 2015-2016 wpłynęło do GIS około 20 000 powiadomień. Dane statystyczne wskazują na tendencję wzrostową w porównaniu z poprzednimi latami. Ponadto znaczna część złożonych powiadomień zawiera niekompletne informacje na temat produktu, co znacznie wydłuża czas ich rozpatrywania.

W Auditorium Primum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 20 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu”, zorganizowana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty. Patronat medialny sprawowało Radio Gdańsk.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed skutkami zażywania środków zastępczych oraz innych nieokreślonych z nazwy substancji psychoaktywnych,  tzw. „dopalaczy”.

 Rektor
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

zapraszają na konferencję pt.

„Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu”

Gdańsk, 20 czerwca 2017 roku

Patronaty honorowe:


Patronat medialny:

czwartek, 08 czerwiec 2017 14:19 | Aktualności

Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Program festynu zawierał liczne atrakcje - pokazy, koncerty, zabawy i konkursy. Słoneczna pogoda przyciągnęła do oliwskiego ZOO całe rodziny.

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 586/238/17 z dnia 25 maja 2017 r. powstał zespół, którego zadaniem będzie koordynowanie realizacji w województwie pomorskim programu krajowego dotyczącego zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Akty powołania zostały wręczone członkom Zespołu w dniu 2 czerwca 2017 r.

Napromienianie żywności i skażenie promieniotwórcze żywności to określenia, które z racji swojego brzmienia bardzo łatwo mogą być mylone i wymiennie stosowane. Tymczasem są to dwa zupełnie inne pojęcia, o różnym znaczeniu, w kontekście bezpieczeństwa żywności.

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest od 1987 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu brzmi: „Tobacco – a threat to development” („Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”), a podejmowane działania mają służyć zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz propagowaniu rozwiązań prowadzących do redukcji konsumpcji tytoniu.

poniedziałek, 29 maj 2017 08:57 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż zakażenia Clostridium difficile są w województwie pomorskim głównym czynnikiem etiologicznym nieżytów żołądkowo – jelitowych. Zapadalność w 2016 r. w województwie pomorskim wyniosła 47 na 100 tys. i była ponad dwukrotnie większa
niż średnia zapadalność w Polsce. Osoby starsze są w sposób szczególny narażone na zakażenie Clostridium difficile. Zapadalność w 2016 r. w woj. pomorskim w grupie wiekowej 75 + wyniosła 359 na 100 tys. mieszkańców. Do zakażeń najczęściej dochodzi w szpitalach. Zakażenia są przeważnie związane ze stosowaną antybiotykoterapią. Informacje na temat zakażeń Clostridium difficile, wskazówki dla osób odwiedzających chorych, jak również dla pacjentów opuszczających szpital oraz ich rodzin zamieszczone są w ulotce.

 Zalecenia higieniczne dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki, borówki) w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego na etapie zbioru.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Mapy przedstawiają gminy województwa pomorskiego w których doszło do pokąsań przez kleszcze, skutkujące zachorowaniami na boreliozę oraz gminy w których doszło do pokąsań przez zwierzęta (m. in psy, koty) zgłoszone przez lekarzy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ewentualnego narażenia na wściekliznę.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco