Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2016 roku zorganizowano ogółem 2998 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1991 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 369 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 221 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /129/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /92/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 417 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

W dniu 6 września 2016 roku w Hotelu Zatoka w Gdańsku odbyło się pierwsze spośród zaplanowanych dwóch szkoleń dla pracowników sektora usług pozamedycznych (salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu) pt. „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

wtorek, 06 wrzesień 2016 11:28 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Państwowym Zakładem Higieny, zapraszają na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych (salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu). Jest to kontynuacja szkoleń realizowanych z powodzeniem w latach 2014-2015 w 11 województwach, w tym w województwie pomorskim.

W związku z inauguracją roku szkolnego 2016/2017 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole które miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, partner II Konferencji Żywieniowej „Wyzwanie Zdrowe Wychowanie” , serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2016 roku.

czwartek, 18 sierpień 2016 08:16 | Aktualności

W związku z przypadkiem wykrycia zakażenia wirusem Zika u osób, które powróciły/przyjechały do Polski z obszaru objętego występowaniem tych zakażeń przypominamy, że zakażenie wirusem Zika może szerzyć się jedynie w tych krajach, w których powszechnie występują gatunki komarów, które mają zdolność przenoszenia wirusa. Dlatego też zagrożenie szerzenia się zakażeń wirusa Zika ogranicza się do krajów Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz wysp Pacyfiku. W krajach europejskich notuje się jedynie przypadki zachorowań u osób powracających z ww. regionów.

środa, 17 sierpień 2016 08:57 | Aktualności

Policyjne statystyki dotyczące utonięć od wielu lat są alarmujące. W związku z problemami wynikającymi z korzystania z niestrzeżonych kąpielisk, prezentujemy krótki film nagrany wspólnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Film zawiera ostrzeżenia a zarazem apel o rozwagę i ostrożność podczas korzystania z kąpieli w sezonie letnim.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 26 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

CZY ODRA KOJARZY CI SIĘ GŁÓWNIE Z RZEKĄ ?

NIC DZIWNEGO. NIE MUSISZ PRZECIEŻ PAMIĘTAĆ,
ŻE TO RÓWNIEŻ ZAKAŹNA CHOROBA WIEKU
DZIECIĘCEGO, ZWŁASZCZA, ŻE W POLSCE JUŻ PRAWIE
NIE WYSTĘPUJE.

piątek, 05 sierpień 2016 11:06 | Komunikaty

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 1 sierpnia 2016 r. zgłoszono ogółem 2686 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 2107 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 201 obozów pod namiotami, w tym 89 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 378 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z narażeniem na pole elektromagnetyczne:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 952)

oraz

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 950).

Pracownia Badań Radiacyjnych Laboratorium Badań Higieny Środowiska wykonywać będzie pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z nowymi przepisami.

Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, w której zwrócono uwagę na czynniki, bezpośrednio zwiększające ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, powinny zagościć dwa skojarzenia: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pytaniami dotyczącymi przydatności do spożycia owoców i warzyw z terenów ogródków działkowych i przydomowych upraw warzyw zalanych wodami w skutek przejścia ostatniej nawałnicy na terenie miasta Gdańska i okolicach, przekazuje swoje stanowisko.

W związku z zakwitem sinic zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego bezpiecznemu korzystaniu z kąpielisk.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk znajdują się na stronie: https://sk.gis.gov.pl/

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako pierwszy w kraju wdraża na swoim terenie pilotażowy program stosowania elektronicznego „Systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych” – aplikacji stworzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Program wdrażany jest w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w celu usprawnienia i poprawy jakości nadzoru epidemiologicznego nad wybranymi chorobami zakaźnymi.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco