31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, którego tegoroczne hasło brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”.

18 maja 2016 roku w Domu Kultury w Rumi Janowie odbył się IV Festiwal Małych Form Teatralnych oraz IV Turniej Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem "Jestem tym, co jem...".

Informujemy, iż w piątek (27 maja br.), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, urząd będzie nieczynny. W zamian Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku będzie otwarta w sobotę - 4 czerwca, w tym dniu kasa znajdująca się w naszej siedzibie będzie nieczynna.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach 17-20 maja 2016 r. planuje szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących (dzikich).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza na szkolenia pt. „Dopalacze-czym są i jak działają” pracowników zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Mając na uwadze fakt, że środowisko osadzonych w Zakładach Karnych narażone jest w sposób szczególny na niebezpieczeństwa związane z nowymi narkotykami, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego przeprowadzili w I kwartale 2016 roku szkolenia dla kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szkolenia te były elementem działań promujących profilaktykę z zakresu ograniczania zjawiska zażywania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”.

Szkolenie dla pracowników Inspekcji Sanitarnej pt. „Nadzór nad domami pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę”

czwartek, 28 kwiecień 2016 13:45 | Aktualności

"Piramida Wam podpowie jak właściwie dbać o zdrowie" - pod takim hasłem odbył się w dniu 26 kwietnia br.  w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie XIV Przegląd Małych Form Teatralnych.

W dniach 24 – 30 kwietnia 2016 r. pod hasłem „Domknijmy lukę w szczepieniach!” obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia. W roku 2016 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szczególną uwagę poświęca działaniom zmierzającym do wyeliminowania odry i różyczki

We wtorek 19 kwietnia br. w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie odbył się II Festiwal Piosenki o Zdrowiu „ŚPIEWAJ NA ZDROWIE”, zorganizowany przez pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wejherowie we współpracy z dyrekcją i pracownikami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szemudzie oraz przy wsparciu Urzędu Gminy Szemud. W jury Festiwalu zasiadła pani Agnieszka Bramska-Bartoszewicz, kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE Gdańsk. Do udziału w Festiwalu zaproszone zostały dzieci z oddziałów zerówkowych z placówek oświatowych działających na terenie gminy.

W dniu 18 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się szkolenie powiatowych koordynatorów dwóch nowych programów profilaktycznych, jakie będą realizowane w województwie pomorskim: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”.

wtorek, 19 kwiecień 2016 07:42 | Aktualności

Kleszcze to pasożyty zewnętrzne ludzi i zwierząt. Występują w lasach (zwłaszcza liściastych i mieszanych) o bogatym poszyciu i wilgotnej ściółce, często na granicy z łąkami, pastwiskami, polami uprawnymi oraz na terenach podmokłych, porośniętych wysoką trawą. Miejscem bytowania kleszczy mogą być również zadrzewione obszary miejskie – parki, skwery i ogródki działkowe.

piątek, 15 kwiecień 2016 13:55 | Aktualności

Konkurs na plakat pt. "Stop dopalaczom"

Główny Inspektor Sanitarny
ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://gis.gov.pl

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez całe życie zawodowe jest korzystne dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016–17, której przyświecają cztery główne cele:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego.
W 2016 roku Światowy Dzień Zdrowia przebiegać będzie pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco