W związku z uzyskaniem informacji o zagubieniu przez Pana Piotra Jalowskiego, legitymacji służbowej, działając na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie legitymacji służbowych pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno, - Epidemiologicznej w Gdańsku unieważniam:
Legitymację służbową Nr 01/2014 wystawioną w dniu 08 stycznia 2014 r. na nazwisko Piotr Jalowski - stanowisko starszy asystent, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej WSSE w Gdańsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

poniedziałek, 23 styczeń 2017 14:53 | Aktualności

Upłynął pierwszy tydzień ferii zimowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego (w woj. pomorskim wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży trwa w dniach 16 - 27 stycznia 2017 r.). Dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 395 turnusów wypoczynku, w tym 128 turnusów wyjazdowych oraz 267 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 6536 uczestników.

W dniach 22-28 stycznia 2017 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – inicjatywa mająca na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych.

czwartek, 19 styczeń 2017 13:07 | Aktualności

PPWIS w ramach prowadzonej działalności nadzorowej odnotował w 2016 roku wzrost liczby punktów sprzedaży suplementów diety, w tym za pośrednictwem stron internetowych. Jednocześnie obserwuje się stale rosnące, często niekontrolowane  spożycie suplementów diety. Mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów PPWIS przedstawia informacje na temat właściwości suplementów diety odróżniających je od leków, zasad ich bezpiecznego nabywania, stosowania oraz prawidłowego znakowania. 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że wyłoniono laureatów ogólnopolskiego konkursu „Oddal to!” dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Do propagacji wirusa w środowisku może również przyczynić się postępowanie człowieka. W celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat wirusa oraz zminimalizowania niepożądanych działań związanych z niewłaściwym postępowaniem podczas hodowli drobiu, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zamieszcza apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii skierowany do hodowców drobiu. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r., wprowadzające do Programu Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprosił Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz pracowników pionu epidemiologii Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na konferencję naukowo-szkoleniową dotyczącą monitorowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach województwa pomorskiego. Szkolenie odbyło się 15 grudnia 2016 r. w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli doświadczeni specjaliści w dziedzinie epidemiologii – pani dr Krystyna Paszko i pan dr Paweł Grzesiowski reprezentujący Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku, pan dr  Adam Hermann ze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz pani dr Ewa Banasik - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie epidemiologii. Głównym tematem szkolenia były praktyczne aspekty monitorowania zakażeń szpitalnych w kontekście  nowego wyzwania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z wypowiedzią pana Mariusza Palucha Prezesa Park Chojnice Sp. z o.o. przytoczoną w tygodniku Czas Chojnic.

pdf Oświadczenie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (909 KB)

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się druga część konferencji pt. "Monitorowanie zakażeń w realizacji zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych". Wydarzenie zorganizował Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przy współudziale Wojewódzkich Konsultantów w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, chorób zakaźnych oraz epidemiologii, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 28 października.

W ostatnim czasie (październik - grudzień 2016 r.) na terenie Europy po raz kolejny potwierdzono wystąpienie ognisk zakażeń wirusem wysoce patogennej grypy ptaków typu A(H5N8). Do zakażenia doszło zarówno u ptaków dzikich, jak i drobiu oraz u ptactwa w ZOO (Holandia). Przypadki zakażeń stwierdzano m.in. na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Chorwacji, Danii i Szwajcarii, a także w Holandii. Poza Europą, występowanie wirusa, wcześniej potwierdzono w Indiach, Izraelu, a także w Korei Południowej, w Rosji i na Tajwanie (przypadki zgłoszone na początku tego roku).

środa, 30 listopad 2016 13:13 | Aktualności

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony (od 1988 roku) jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także uświadomić konieczność pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

W dniu 29 listopada 2016 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym odbył się finał "Pomorskiego Festiwalu Krótkich Filmów o HIV".

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

W dniach 22-23.11.2016 r. odbyły się ostatnie szkolenia dla personelu medycznego oraz pracowników sektora usług upiększających poświęcone profilaktyce zakażeń krwiopochodnych – HCV, HBV, HIV, realizowane w ramach Projektu „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji HCV, HBV, HIV”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco