poniedziałek, 17 październik 2016 09:47 | Aktualności

W dniach 13-14 października 2016 roku, pod kierownictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (komendanta WOAL) – Pana Tomasza Augustyniaka, odbyło się wojewódzkie ćwiczenie obrony cywilnej. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku tworzący Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z Zespołem Pobierania Próbek, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie poinformować, że zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu 4 lipca br. na stronie internetowej i profilu Facebook Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w sprawie unieważnienia konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu, Konkurs zostaje ponownie ogłoszony.

poniedziałek, 03 październik 2016 14:21 | Aktualności

Październik jest „Miesiącem Świadomości Raka Piersi”. W 2008 roku Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ustanowiła dzień 15 października „Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi”, który ma przypominać Europejkom o ważnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz roli wstępnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania. Symbolem tej walki jest różowa wstążka.

czwartek, 29 wrzesień 2016 14:58 | Aktualności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku praz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej organizują konkurs pt. „Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną.

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy oraz Pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Badanie jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju.

W dniu 26 września 2016 roku odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymały informację od organów Policji o przypadku poparzenia przełyku u mężczyzny, który spożywał wodę Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowaną, o numerach seryjnych: S 08/08/08:49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1. Z uzyskanych informacji wynika, że zachodzi podejrzenie, iż w wodzie znajdowała się bliżej nieokreślona substancja, która spowodowała poparzenie.

Zapadalność na krztusiec w województwie pomorskim w 2015 oraz 2016 r. wzrosła  w porównaniu do lat ubiegłych. Najwięcej zachorowań obserwuje się w grupie wiekowej 10-19, mimo, iż osoby te były szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Należy jednak zaznaczyć, że przebieg kliniczny zachorowań na krztusiec populacji szczepionej jest znacznie łagodniejszy niż  u osób nieszczepionych.  Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań wśród nastolatków, w bieżącym roku do Programu Szczepień Ochronnych wprowadzono dodatkowe szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi dla dzieci w 14 roku życia. 

pdf Krztusiec w województwie pomorskim (351 KB)  - plik PDF

W województwie pomorskim, w drugiej połowie września br., przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród nauczycieli placówek oświatowych, dotyczące poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Autorami tego innowacyjnego w skali ogólnopolskiej badania ankietowego są Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2016 Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 sierpnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL 2016” w dniu 15 września 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Nr 399 E w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, dotyczące planowanego w dniach 13-14 października 2016 roku ćwiczenia obrony cywilnej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia, że Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniach 19-28 września 2016 r. planuje szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących (dzikich).

Szczepionka przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożona drogą samolotową na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego (kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego). Szczepienia na terenie województwa są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2297).

W związku występującym od lat problemem przeciążenia tornistrów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badania dotyczące ciężaru plecaków uczniów.

Z udziałem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odbyło się we wtorek 13 września br. w sopockim Hotelu Haffner  mini-seminarium połączone z debatą na temat uciążliwości odorowej. Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2016 roku zorganizowano ogółem 2998 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1991 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 369 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 221 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /129/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /92/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 417 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

W dniu 6 września 2016 roku w Hotelu Zatoka w Gdańsku odbyło się pierwsze spośród zaplanowanych dwóch szkoleń dla pracowników sektora usług pozamedycznych (salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu) pt. „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco