W niedzielę 31 sierpnia na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim odbył się festyn rodzinny „Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia”, zorganizowany przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański oraz Starostę Powiatu Gdańskiego, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.

czwartek, 28 sierpień 2014 10:37 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że 6 września 2014 r. w Sopocie na Placu Kuracyjnym przy Molo odbędzie się Leśny Festyn Edukacyjny.
Głównym organizatorem festynu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych natomiast współorganizatorem Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku.
Akcja edukacyjna w formie wystawy umożliwi zwiedzającym poznanie wielu gatunków grzybów, budowy grzyba rurkowego i blaszkowego, kształty kapeluszy i trzonu, rodzaje hymenoforu oraz docenić uroki lasu, poznać zasady zachowania się w lesie i zasady zbierania grzybów. Podczas imprezy odbędą się liczne konkursy oraz quizy związane z promocją zdrowia.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że 31 sierpnia 2014r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim odbędzie się festyn rodzinny „Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia”.

piątek, 22 sierpień 2014 09:39 | Komunikaty

W okresie letnim prowadzony jest wzmożony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego otwartego, które zlokalizowane są w miejscach nasilonego ruchu turystycznego.
Kontroli sanitarnej podlegają również inne rodzaje obiektów takie jak: automaty do lodów, cukiernie, bloki żywienia w ośrodkach wczasowych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży a także sklepy spożywcze oraz środki transportu żywności. Przeprowadzane są kontrole planowe, interwencyjne oraz sprawdzające wykonanie zaleceń wydanych po wcześniejszych kontrolach w obiektach.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

W niedzielę 29 czerwca br. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w organizacji Dnia Otwartych Bram Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego S.A.

Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  działając  na  podstawie  art.  4  ust  1 pkt  1,  art.  12a  ust.  3   Ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji   Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263  z późn. zm.),  art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późn.zm.), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  nadzoru  nad  jakością  wody w  kąpielisku  i  miejscu  wykorzystywanym  do  kąpieli  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  86,  poz.  478  )  – przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach:

 Komunikat 1/14 (kąpieliska morskie  i śródlądowe)

W następstwie powodzi które miały miejsce na Bałkanach w maju 2014 r., istnieje ryzyko, iż rozlewiska wód będą stanowiły miejsce namnażania się komarów. Sytuacja ta może sprzyjać zachorowaniom na choroby wektorowe.

W sobotę 14 czerwca br. na Targu Rybnym w Gdańsku odbyły się obchody „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Obowiązki lekarza stomatologa (pracodawcy) wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696).

 

W dniu 10 czerwca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się posiedzenie jury Wojewódzkiego Festiwalu Krótkich Filmów o Uzależnieniach organizowanego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Głównym organizatorem konkursu był Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Celem konkursu było propagowanie życia bez nałogów, promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Do etapu wojewódzkiego zgłoszono 22 filmy.

W sobotę 7 czerwca br. w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże" przy ul. Karwieńskiej w Gdańsku – Oliwie odbył się coroczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 14:27 | Aktualności

W dniu 14 czerwca 2013 r. Wojewoda Pomorski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapraszają o godz. 15.30 na Targ Rybny, gdzie zostanie zorganizowane ogólnopolskie przedsięwzięcie profilaktyczne pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

Szczepienia

Osobom udających się do Brazylii, poza szczepieniami przeprowadzanymi zgodnie z aktualnym programie szczepień ochronnych, zaleca się szczepienia przeciwko żółtej gorączce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dla osób, które nie zostały objęte szczepieniem obowiązkowym),  durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.

W dniu 22 maja 2014 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku wraz z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Gdańsk zorganizowała konferencję szkoleniową pt. „Diagnostyka HIV/AIDS oraz relacja lekarz-pacjent: doświadczenia, problemy, wyzwania”.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco