Informacja z dnia 10 marca  2020 roku, godzina 14:00
związane z COVID-19
zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2
w województwie pomorskim

Informacja z dnia 9 marca  2020 roku, godzina 14:00

związane z COVID-19

zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2

w województwie pomorskim

  • liczba osób poddana kwarantannie domowej/ samoizolacji domowej - 25
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 2
  • ogólna  liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 708
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach  - 2
  • liczba próbek zadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie - 16
  • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -

nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

Poniżej zamieszczane są aktualności i informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2:

W związku sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS - COV-2 oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.03.2020 roku,  rekomendującym odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, organizatorzy konferencji "Wakcynologia praktyczna" mającej się odbyć w dniu 6.03.2020 roku, podjęli decyzję o zmianie terminu wydarzenia. O nowym terminie konferencji zostaną Państwo poinformowani w osobnym komunikacie.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku wykonuje badania materiału pobranego od ludzi w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że wskazane jest, aby każda osoba, która w ciągu ostatnich 14 dniach przebywała w krajach aktywnej transmisji zakażeń SARS-CoV-2 (obecnie to Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) telefonicznie skontaktowała się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania/obecnego pobytu Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Poniżej przekazujemy do pobrania informację GIS dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Poniżej przekazujemy do pobrania informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z przypadkami zakażeń SARS-CoV-2 przedstawia informacje w tym zakresie.

CZYM JEST SARS-CoV-2 i COVID -19?

Wirus SARS-CoV-2 należy do koronawirusów. Jest wirusem nowym. Zachorowania spowodowane wirusem SARS-CoV-2 rozpoczęły się w grudniu 2019 r. w chińskiej prowincji Wuhan. Wirus jest przenoszony pomiędzy ludźmi głównie drogą kropelkową. Choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2 nazywa się COVID-19. Główne objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu. W poważniejszych przypadkach może rozwinąć się ciężkie zapalenie płuc.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

pdf Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w woj. pomorskim - stan na 01.03.2020 r. (403 KB)

poniedziałek, 24 luty 2020 10:31 | Aktualności

W dniu 21 lutego 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a Okręgowym Inspektorem Pracy o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach porozumienia strony zobowiązują się do współpracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy i ich zwalczania.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że diagnostyka w kierunku wirusów powodujących ostrą niewydolność oddechową, w tym także w kierunku koronawirusa 2019-nCoV odbywa się WYŁĄCZNIE w szpitalach zakaźnych i laboratoriach medycznych posiadających możliwość diagnostyki wirusologicznej. POZ nie pobierają materiału od pacjenta, ani nie są zaangażowane w prowadzenie diagnostyki w takich przypadkach.

Badania diagnostyczne technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny  wykonywane są w laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH - zgodnie z rekomendacjami WHO, ECDC i wiodących ośrodków zajmujących się badaniem 2019nCoV.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco