Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u dwóch osób z terenu powiatu gdańskiego.

Informacja z dnia 13 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

W trosce o Państwa bezpieczeństwo,
w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zachęcamy
do ograniczenia osobistego kontaktu
z Wojewódzką Stacją
Sanitarno­ Epidemiologiczną w Gdańsku.

piątek, 13 marzec 2020 12:56 | Aktualności

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco współpracuje z Policją odnośnie osób objętych kwarantanną.

Policja i/lub przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrole sprawdzające, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do kwarantanny, głównie we własnym mieszkaniu.

 1. Przyjmowanie materiału do badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2  odbywa się w sposób ustalony z podmiotem leczniczym województwa pomorskiego.
 2. Materiał do badania pobierany jest przez lekarza w podmiocie leczniczym, zlecenie na badania podpisuje właściwy dla podmiotu leczniczego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 3. Wyniki badań będą przekazywane do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz podmiotów leczniczych w kolejności przyjmowania próbek do badania.
 4. Nie ma możliwości wykonywania płatnych badań na rzecz osób prywatnych.
 5. Ilość testów na terenie województwa pomorskiego jest wystarczająca do zapewnienia ciągłości badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, z dniem 13 marca 2020 roku wstrzymuje do odwołania przyjmowanie próbek w Laboratorium Diagnostyki Medycznej do badań do celów sanitarno – epidemiologicznych od osób prywatnych.,
Badania wykonywane w ramach zawartych umów będą kontynuowane.

piątek, 13 marzec 2020 08:23 | Aktualności

1. Za aktualne dane dotyczące województwa pomorskiego odnośnie SARS- CoV-2 należy uznawać informację zamieszczaną na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji - Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Dane za kolejne 24h będą umieszczane do godziny 19.00. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, pojawi się nowy komunikat informujący Państwa o konkretnym, zaistniałym zdarzeniu.

2. MSWiA odnośnie polityki medialnej przekazało w dniu wczorajszym następujący komunikat, że komunikacja z Państwem ma się odbywać za pomocą komunikatów, nie jest możliwe nagrywanie materiałów audio i wideo z wypowiedziami.

Informacja z dnia 12 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

czwartek, 12 marzec 2020 09:50 | Aktualności

Poniżej zamieszczane są najważniejsze pytania i odpowiedzi

W obiektach handlowych zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
 10.  Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

Informacja z dnia 11 marca  2020 roku, godzina 14:00

związane z COVID-19

(zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

w województwie pomorskim

 • liczba osób poddana kwarantannie domowej - 26
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 9
 • ogólna  liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 865
 • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach  - 16
 • liczba próbek zadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie – 41
 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 0
 • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -

nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

środa, 11 marzec 2020 12:18 | Komunikaty

W sytuacji podejrzenia zachorowania na COVID-19 materiał do badania jest pobierany wyłącznie po konsultacji lekarskiej. Badania zleca właściwy dla umiejscowienia szpitala właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku nie wykonuje badań komercyjnych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. 

Telefon alarmowy

(+48) 605 602 195 (w nagłych przypadkach)

Telefon alarmowy służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego

Informacja z dnia 10 marca  2020 roku, godzina 14:00
związane z COVID-19
zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2
w województwie pomorskim

Informacja z dnia 9 marca  2020 roku, godzina 14:00

związane z COVID-19

zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2

w województwie pomorskim

 • liczba osób poddana kwarantannie domowej/ samoizolacji domowej - 25
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 2
 • ogólna  liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 708
 • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach  - 2
 • liczba próbek zadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie - 16
 • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -

nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco