image Poniżej punkty poboru do pobrania w formacie JPG (215 KB)

 • Informacje

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy.

 • Informacje

Lista punktów poboru wymazów do wykonania testu na obecność koronawirusa w województwie pomorskim finansowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ.

Tabela zawiera listę punktów poboru na Pomorzu wraz z adresami, numerami telefonów dla umawiających się pacjentów oraz godzinami przyjęć.

https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/wykaz-mobilnych-punktow-pobran-covid19-dla-pacjentow-ze-skierowaniem,7971

pdf Poniżej punkty poboru do pobrania w formacie PDF (443 KB)

 • Informacje

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Geriatrii w Gdańsku”

Celem projektu jest: Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom epidemii zakażenia SARS-CoV-2

Planowane efekty: zapewnienie ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2 przez Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku, poprzez zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do badań
 
Wartość projektu dla WSSE w Gdańsku:  1 524 599,40 zł., wkład Funduszy Europejskich: 100%

pdf Do pobrania w formacie PDF (472 KB)

 • Informacje

Zawartość deklaracji dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jestJan Szostak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku od ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, drzwi wejściowe do Punktu Kancelaryjnego znajdują się z boku budynku, przy drodze wjazdowej. Po wejściu do budynku należy od razu skierować się w prawo - mieści się tam Punkt Kancelaryjny, w którym, po dezynfekcji dłoni, można uzyskać szczegółowe informacje.
 2. Obiekt monitorowany całodobowo
 3. Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy Stacji.
 4. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich. Miejsca parkingowe w ogólnodostępnej płatnej strefie parkowania wzdłuż ul. Dębinki i ul. M. Skłodowskiej-Curie.
 5. Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
 • Informacje

    
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Geriatrii w Gdańsku”

Celem projektu jest: Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom epidemii zakażenia SARS-CoV-2

Planowane efekty: zapewnienie ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2 przez Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku, poprzez zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do badań
 
Wartość projektu dla WSSE w Gdańsku:  1 524 599,40 zł., wkład Funduszy Europejskich: 100%

pdf Do pobrania w formacie PDF (472 KB)

 • Informacje

Kto, jak i gdzie może skorzystać z centrum - sprawdź.