Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w grudniu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj.

  1. Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430)
  2. Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2465).

CO ZGŁASZAĆ, JAK I DO KOGO ?

Obowiązkiem zgłaszania objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń. Zgłoszenia powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych zgłoszenia listowne lub elektroniczne powinny być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym. Szczegóły w poniższych plikach.  

  • lista chorób zakaźnych, zakażeń objętych obowiązkiem zgłaszania dostępna jest pdf tutaj (132 KB)
  • lista biologicznych czynników chorobotwórczych, objętych obowiązkiem zgłaszania jest pdf tutaj (406 KB)

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ (DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W NAZWĘ)

DRUKI ZGŁOSZEŃ CZEGO DOTYCZY
pdf ZLK – 1 (95 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zakażeń i chorób zakaźnych za wyjątkiem zgłaszanych na drukach ZLK-2, ZLK-3, ZLK-4
pdf ZLK – 2 (91 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie gruźlicy
pdf ZLK – 3 (112 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
pdf ZLK – 4 (111 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
pdf ZLK – 5 (76 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
pdf ZLB – 1 (88 KB) Dodatni wynik badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (za wyjątkiem gruźlicy i HIV)
pdf ZLB – 2 (90 KB) Dodatni wynik badania w kierunku gruźlicy
pdf ZLB – 3 (97 KB) Dodatni wynik badania w kierunku HIV

DODATKOWE INFORMACJE

  1.  Zgłoszenia należy co do zasady przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla miejsca podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej lub stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, z wyjątkiem zgłoszeń elektronicznych z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń lub posiadanego przez podmiot leczniczy systemu teleinformatycznego, które należy kierować do PPIS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.
  2.  Kto nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia oraz dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną, zgodnie z art. 52 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 poz. 1239 ze zm.), podlega karze grzywny.