Europejski Tydzień Szczepień

       22-26 kwietnia

„Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych odkryć w medycynie, które przyniosły ratunek milionom ludzi na świecie.

Szczepienie każdego dziecka ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom i ochrony życia.”.(WHO)

W dniach 22 – 28 kwietnia 2014r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem przedsięwzięcia w 2014 roku jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Hasło przewodnie akcji informacyjnej brzmi „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

Działania promujące szczepienia mogą opierać się na organizacji konferencji lub spotkań kierowanych do dzieci, rodziców, lekarzy, władz samorządowych i administracji publicznej. Kluczowe wydaje się bowiem prowadzenie działań informacyjnych dostarczających rzetelnej, merytorycznej wiedzy ogółowi społeczeństwa.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od lat czynnie włącza się w powyższe działania poprzez promowanie szczepień oraz podkreślanie ich roli w zapobieganiu chorobom i ratowaniu życia ludzkiego. Także w bieżącym roku podjęte zostaną działania informacyjno – edukacyjne, prowadzone we współpracy z lokalnymi mediami, nakierowane na zwiększenie społecznej świadomości w zakresie znaczenia szczepień dla zdrowia i życia mieszkańców Pomorza. Polskie obchody koordynuje Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej informacji na stronie WHO: http://www.euro.who.int/eiw2013

Materiały do pobrania:

pdf Ulotka dla rodziców (1.76 MB)

video Pobierz film promocyjny (4.79 MB)