Komisja Europejska, na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, ustanowiła dzień 18 listopada corocznym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Inicjatywa ta powstała ze względu na niezwykle niepokojące zjawisko bardzo szybkiego narastania oporności bakterii na leki, co skutkuje coraz większym ograniczeniem możliwości skutecznego leczenia zakażeń bakteryjnych, a także znacząco zwiększa koszty ich leczenia i związaną z nimi śmiertelność. Zadaniem kampanii jest zaangażowanie jak największego grona instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

 

Cel kampanii: uświadomienie konieczności ograniczania stosowania antybiotyków do sytuacji koniecznych, zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Adresaci: Personel medyczny, pacjenci, rodzice, ogół społeczeństwa.

 

Materiały do pobrania:
  pdf Informacja dla lekarzy-bakterie lekooporne (210 KB)
  pdf Ulotka dla lekarzy (564 KB)
  pdf Ulotka dla pacjentów (945 KB)
  pdf Ulotka dla społeczeństwa (1008 KB)

Linki:
antybiotyki.edu.pl/edwa