DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI

„Dopalacze"- terminem tym potocznie określa się grupę różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zagrożenia zdrowotne spowodowane zażywaniem dopalaczy:

Dlaczego młodzi ludzie biorą dopalacze:

Sygnały ostrzegawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży:

 

Strony internetowe:

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Materiały do pobrania:

 Ulotka - młodzież
 Ulotka - rodzice
 Biorąc nie jesteś sobą
 Stop dopalaczom - uwaga rodzice
 Smak życia czyli debata o „dopalaczach” – program profilaktyki adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat
 Bliżej siebie dalej od narkotyków
 Scenariusz zajęć z rodzicami
 Scenariusz dla nauczycieli
 Nasze dzieci i zagrożenia - ulotka Nowe narkotyki - dopalacze.Informator dla rodziców,nauczycieli
 Narkotyki – niebezpieczna droga
 Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o "dopalaczach"?
 Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”
 Spotkanie z rodzicami w szkole "Dopalacze" - scenariusz

 

 


Drukuj