Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej obok kąpielisk, znajdują  się również miejsca wykorzystywane do kąpieli. Są to wydzielone i oznakowane fragmenty wód powierzchniowych, nie będące kąpieliskiem i wykorzystywane są do kąpieli. Należy podkreślić, iż miejsce wykorzystywane do kąpieli jest pojęciem wykraczającym poza dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. i nie spełnia jej wymagań. Jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom kąpiącym się podczas krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy harcerskie, sezonowe ośrodki wypoczynkowe bądź gospodarstwa agroturystyczne) przewidziano możliwość nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

pdf Informacja o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli (424 KB)