Serwis kąpieliskowy (Serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.)

pdf Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w województwie pomorskim (460 KB) (Przez pojęcie "miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli" rozumie się wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.)