Oznaczenie: Wykrywanie przetrwalników laseczki wąglika w próbkach środowiskowych

Metoda badawcza: metoda posiewu bakteriologicznego  
         wg PB_35  edycja 2 z dnia 2012-05-22

Materiał do badań: próbki środowiskowe

Przyjmowanie próbek do badań: po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączony czytelnie wypełniony protokół (druk klienta)

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie  pdf ANKIETY (245 KB)