Choroby inwazyjne wywołane przez meningokoki, pneumokoki oraz Haempohilus influenzae charakteryzują się często ciężkim przebiegiem klinicznym i stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Bakterie przedostają się  do płynów ciała, które w normalnych warunkach są jałowe, takich  jak krew, czy płyn mózgowo – rdzeniowy, wywołując sepsę (posocznicę) oraz/lub zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Choroba najczęściej przebiega gwałtowanie z gorączką. W przypadku zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych zakażeniu towarzyszy ból głowy, sztywność karku, objawy oponowe, często połączone ze światłowstrętem. Meningokoki, pneumokoki oraz Haemophilus influenzae odpowiadają za większość bakteryjnych zapaleń opon mózgowo rdzeniowych u dzieci oraz osób dorosłych (za wyjątkiem przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, gdzie dominującą etiologią są streptokoki z grupy B, Listeria monocytogenes, Esherichia coli, Klebsiella, Enterobacter oraz Serratia). Przeciwko meningokokom, pneumokokom oraz Haemophilus influenaze dostępne są szczepionki. Szczegółowe informacje na temat szczepionek dostępne są na portalu www.szczepienia.pzh.gov.pl.

Ulotka informacyjna

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktyczne postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego – 2011r.

Rekomendacje dotyczące profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej – 2009r. Zespół KOROUN

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny (gis.gov.pl)