Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje iż, wprowadzone zostały zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków ( Dz. U. Nr 72, poz. 642 z póżn.zm., zał. nr 2, lp.13 ).

Zmiany dotyczą stosowania nadtlenku wodoru (oraz związków go uwalniających) w produktach kosmetycznych tj. produktach do jamy ustnej w tym płynach do płukania jamy ustnej, pastach do zębów oraz produktach do wybielania zębów, gdzie maksymalne dopuszczalne stężenie nie powinno być wyższe niż 0,1% H2O2 obecnego lub uwolnionego. Istotne jest, iż zgodnie z rozporządzeniem wyroby do wybielania zębów, zawierające w swoim składzie od 0,1 % do 6,0% nadtlenku wodoru mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom stomatologom. Pierwsze stosowanie takiego preparatu powinno odbywać się pod kontrolą stomatologa, dopiero wówczas wyrób może zostać przekazany konsumentowi do dalszego samodzielnego stosowania.

W związku z powyższym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż preparaty do wybielania zębów o zawartości nadtlenku wodoru powyżej 6,0% nie powinny znajdować się w obrocie detalicznym i hurtowym, w tym aptekach, zakładach kosmetycznych i gabinetach stomatologicznych, jak również w sprzedaży internetowej oraz na portalach aukcyjnych, gdyż nie spełniają wymagań w/w rozporządzenia.