Płonica (szkarlatyna) jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie – paciorkowce hemolizujące grupy A.  Okres wylęgania choroby jest krótki, trwa  przeważnie 2 – 5 dni. Płonica szerzy się drogą bezpośrednią (wskutek kontaktu z osobą kaszląca bądź kichającą) lub pośrednią (przez przedmioty, zakażony pył lub żywność).
Do głównych objawów choroby należy:

Najczęstsze powikłania płonicy to zapalenie węzłów chłonnych, zapalenia ucha środkowego, nerek, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie stawów.
Płonica występuje przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Nie istnieje szczepionka przeciwko płonicy.


Drukuj