Zawiadamia się, że 

27 grudnia 2019 r. tj. piątek

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

W zamian za ten dzień WSSE w Gdańsku będzie przyjmować interesantów w sobotę

14 grudnia 2019 r. w godzinach 730 - 1505

w tym dniu kasa będzie zamknięta

Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wydane w związku z ZARZĄDZENIEM Nr 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2019 r.  w sprawie  ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym  od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

w dniach 14, 23,  24,  30,  31  grudnia 2019 r. nie będą przyjmowane próbki do badań.