Informacja z dnia 9 marca  2020 roku, godzina 14:00

związane z COVID-19

zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2

w województwie pomorskim

  • liczba osób poddana kwarantannie domowej/ samoizolacji domowej - 25
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 2
  • ogólna  liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 708
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach  - 2
  • liczba próbek zadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie - 16
  • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -

nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano