Podstawowym zadaniem Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Nasza działalność wykazywać będzie odpowiednią jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynosząc maksymalne korzyści społeczeństwu.

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku deklaruje

 

Dział Laboratoryjny zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

 

Realizacja celu systemu zarządzania jakościowego, gwarantująca wysoki poziom jakości badań zapewniona jest przez:

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel Działu Laboratoryjnego który:

 

Prowadzona polityka jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka tj. przyrody i jej zasobów.

 

Dyrektor WSSE
w Gdańsku
Tomasz Augustyniak


Drukuj