Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Geriatrii w Gdańsku”

Celem projektu jest: Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom epidemii zakażenia SARS-CoV-2

Planowane efekty: zapewnienie ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2 przez Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku, poprzez zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do badań
 
Wartość projektu dla WSSE w Gdańsku:  1 524 599,40 zł., wkład Funduszy Europejskich: 100%

pdf Do pobrania w formacie PDF (472 KB)