Aktualności

Archiwum

Oznaczenie: Testy specjalistyczne aparatów rtg stosowanych w rentgenodiagnostyce - aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych,

Metoda badawcza: Procedura Badawcza PB_115 „Testy specjalistyczne- aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych”  edycja 2 z 2016-06-27.

Informacja: Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu warunków badania.  

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:
Zlecenie na wykonanie badania plik do pobrania  [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie:  Badania natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego w środowisku.

Zakres badań

Natężenie pola elektrycznego:                 Natężenie pola magnetycznego:
10 Hz – 18 GHz                                        10 Hz - 1 GHz
Zakres: (0,3 – 20 000) V/m                       Zakres: (0,01 – 7000) A/m

                                                                 Natężenie pola magnetycznego
                                                                 w paśmie częstotliwości:
                                                                 1-3 GHz
                                                                 (z obliczeń)

                                                                 Indukcja magnetyczna
                                                                 w paśmie częstotliwości:
                                                                 - 0 Hz
                                                                 Zakres:(1,0-990) mT

                                                                 Natężenie pola magnetycznego
                                                                 w paśmie częstotliwości 0 Hz
                                                                 (z obliczeń)

Metoda badawcza: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

Informacja: Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu warunków badania.  

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:
Zlecenie na wykonanie badania [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie:  Pomiar na stanowiskach pracy pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości do 300 GHz
 
Zakres badań

Natężenie pola elektrycznego:                Natężenie pola magnetycznego:
10 Hz – 18 GHz                                       10 Hz - 1 GHz
Zakres: (0,3 – 20 000) V/m                      Zakres: (0,01 – 7000) A/m

                                                                  Natężenie pola magnetycznego
                                                                 w paśmie częstotliwości:
                                                                 1-3 GHz
                                                                 (z obliczeń)

                                                                 Indukcja magnetyczna
                                                                 w paśmie częstotliwości:
                                                                 - 0 Hz
                                                                 Zakres:(1,0-990) mT

                                                                 Natężenie pola magnetycznego
                                                                 w paśmie częstotliwości 0 Hz
                                                                 (z obliczeń)


Metoda badawcza: Polska Norma PN-T-06580-3 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy”; Instrukcja Badawcza IB_57_03 edycja 1 z 2016-08-22 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz- część 3: Metodyka pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy”.

Informacja o cenie: Cena za badania uzależniona jest od rodzaju i liczby urządzeń
Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu warunków badania  

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
p.o. Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 344-73-00  wew. 273,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:
Zlecenie na wykonanie badania [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie:  Badania rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego, wytwarzanego przez aparaty rentgenowskie, na stanowiskach pracy i za osłonami stałymi

Zakres badań:

(0,5 - 300 000) mR/h - metoda pomiarowa bezpośrednia;
(0,005 - 3 000) mSv/h  ( z obliczeń)

Metoda badawcza: Procedura Badawcza PB_46 edycja 4  z dnia 2018-04-20 „Pomiar dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego na stanowiskach pracy i za osłonami stałymi.”

Informacja o cenie: Cena za badania uzależniona jest od liczby i rodzaju aparatów rtg

Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu warunków badania.

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:
Zlecenie na wykonanie badania [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badania zawartości cezu Cs-137 w próbkach:

  • Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność : żywność, kawa i herbata, koncentraty spożywcze, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.), napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory zbożowe, żywność mrożona, wyroby garmażeryjne, woda do spożycia, dodatki do żywności
  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Próbki środowiskowe: woda, gleba, odpady

Metoda badawcza: metoda spektrometrii gamma, Procedura badawcza PB_26, edycja 6 z dnia 2018-04-18 „Pomiar zawartości izotopu Cs-137 - metoda spektrometryczna”.

Przyjmowanie próbek do badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 14:30 
Wydawanie sprawozdań z badań: poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 14:30
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

Informacja: Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ceny oraz warunków dostarczenia próbki do badania.

Dane do kontaktu: 
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych 
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownika Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:
Zlecenie na wykonanie badania [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Wykrywanie przetrwalników laseczki wąglika w próbkach środowiskowych

Metoda badawcza: metoda posiewu bakteriologicznego  
         wg PB_35  edycja 2 z dnia 2012-05-22

Materiał do badań: próbki środowiskowe

Przyjmowanie próbek do badań: po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączony czytelnie wypełniony protokół (druk klienta)

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie  ANKIETY

Oznaczenie: Badania wskaźników biologicznych na skuteczność procesu sterylizacji

Metoda badawcza:

  • Badanie Sporotestów A (metoda akredytowana) –  metoda posiewu bakteriologicznego  wg PB_22  edycja 5 z dnia 2013-07-18
  • Badanie Sporotestów S – metoda posiewu bakteriologicznego wg PB_40  edycja 3 z dnia 2012-05-23
  • Badanie Attestów – metoda posiewu bakteriologicznego wg PB_41  edycja 3 z dnia 2012-05-23

Materiał do badań: wskaźnik biologiczny: Sporotest A/ Sporotest S/ Attest TM 1261, 1262, 1264

Instrukcja dot. wskaźników biologicznych na skuteczność procesu sterylizacji [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdego wskaźnika (testu) musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badanie wymazów czystościowych

Metoda badawcza: Metoda posiewu bakteriologicznego,
          wg PB_64  edycja 2 z dnia 2012-05-24

Materiał do badań: wymaz

Instrukcja dot. wymazów czystościowych [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Pasożyty przewodu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, włosogłówka ludzka,
owsik ludzki, lamblia)
 
Metoda badawcza:
Badanie kału na obecność jaj glisty ludzkiej, włosogłówki ludzkiej, owsika ludzkiego, tasiemca oraz cyst Giardia lamblia wg PB_68  edycja 2 z dnia 2012-05-23
Badanie wycieru na obecność jaj owsika ludzkiego metodą mikroskopowa
wg PB_68  edycja 2 z dnia 2012-05-23

Materiał do badań: kał /wycier

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badanie kału/wymazu z odbytu na obecność Candida albicans

Metoda badawcza: Metoda posiewu bakteriologicznego,
          wg PB_55  edycja 2 z dnia 2012-05-23

Materiał do badań: kał / wymaz z odbytu

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badanie kału w kierunku enterowirusów

Metoda badawcza:
Badanie kału w kierunku enterowirusów - namnażanie wirusa na tkance GMK
wg PB_70 edycja 3 z dnia 2014-12-12

Materiał do badań: kał

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]


 

Oznaczenie: Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku enterowirusów

Metoda badawcza:
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku enterowirusów - namnażanie wirusa na tkance GMK PB_67 edycja 3 z dnia 2014-12-12

Materiał do badań: płyn mózgowo-rdzeniowy

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Badanie wykonywane jest tylko w celach epidemiologicznych

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Badanie wymazów z nosa, gardła, skóry, oka itp. oraz plwocina

Oznaczenie Metoda badawcza:
Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach górnych dróg oddechowych : Badanie nosicielstwa gronkowców. Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_57 edycja 3 z dnia 2014-12-15
Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach dolnych dróg oddechowych badanie plwociny Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_58 edycja 3 z dnia 2014-12-15
Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach oka w wymazie z worka spojówkowego Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_59 edycja 2 z dnia 2012-05-24
Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach dróg moczowo-płciowych
w wymazach z pochwy, z kanału szyjki macicy, z cewki moczowej, spod napletka i w nasieniu
Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_61 edycja 3 z dnia 2014-12-15
Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach skóry w wymazach ze skóry Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_62 edycja 2 z dnia 2012-05-24

 

Materiał do badań: wymaz z nosa, gardła, skóry, oka itp. oraz plwocina

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Istnieje możliwość pobrania wymazu z nosa, gardła, skóry, oka w Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badania mikrobiologiczne moczu

Metoda badawcza: Wykrywanie i identyfikacja patogenów w zakażeniach dróg moczowych metodą posiewu bakteriologicznego wg PB_60 edycja 3 z dnia 2014-12-15

Materiał do badań: mocz

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu: w celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt telefoniczny:
58 776 34 11, 58 776 34 10

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Wykrywanie i oznaczanie przeciwciał przeciwko  Borrelia (test przesiewowy metodą Elisa, test potwierdzenia metodą Western-blot)

Metoda badawcza: Oznaczanie przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM, IgG
          metodą Elisa wg PB_33 Edycja 4 z dnia 2012-05-22
          test potwierdzenia Western blot wg PB_113 edycja 1 z dnia 2013-10-25

Materiał do badań: krew /surowica

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 12:00
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 14:30
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00
Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek

Dane do kontaktu:
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5
tel. 58 520-27-43, 58 344-73-00 wew.270, 271
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Aktualności

Archiwum

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco