Aktualności

Archiwum

Oznaczenie: Badanie w kierunku Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae metodą real-time PCR z płynu mózgowo-rdzeniowego oraz
z krwi.

Metoda badawcza: Metoda real-time RT-PCR wg instrukcji producenta:
QIAamp Viral RNA Mini, Edycja 3, kwiecień 2010  i FTD Bacterial meningitis – FTD28, wersja 7, 2013_07

Materiał do badań: płyn mózgowo-  rdzeniowy lub krew (surowica)

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 12:00
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 14:30
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00
Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: jednej próbki wynosi 270 PLN

Dane do kontaktu:
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5
tel. 58 520-27-43, 58 344-73-00 wew.270, 271
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badanie w kierunku zakażenia wirusem grypy typu A (w tym A/H1N1) i B metodą real-time RT-PCR.

Metoda badawcza: Metoda real-time RT-PCR wg instrukcji producenta: QIAamp Viral RNA Mini, FTDFlu - FTD21

Materiał do badań: wymaz z gardła i z nosa

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 7:30 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)


Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu:
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5
tel. 58 520-27-43, 58 776 34 11, 58 776 34 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Badanie próbek kału w kierunku patogenów jelitowych (powodujących m.in. biegunkę)

Oznaczenie Metoda badawcza:
Badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella Metoda hodowlana w oparciu o testy biochemiczne i serologiczne
wg PB_13 edycja 6 z dnia 2013-07-18
(metoda akredytowana)
Badanie kału w kierunku norowirusów Metoda immunoenzymatyczna ELISA
wg PB_33 edycja 5 z dnia 2014-12-10
Badanie kału w kierunku rota- i adenowirusów

Metoda immunochromatograficzna
wg PB_38 edycja 4 z dnia 2017-12-18

(metoda akredytowana)

Badanie kału/wymazu z odbytu na obecność pałeczek Yersinia Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_39 edycja 3 z dnia 2012-05-22
Badanie kału/wymazu z kału na obecność pałeczek Campylobacter Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_49 edycja 2 z dnia 2012-05-24
Badanie kału/wymazu z odbytu na obecność pałeczek Aeromonas i Plesiomonas Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_51 edycja 2 z dnia 2012-05-23
Badanie kału/wymazu na obecność enteropatogennych pałeczek Escherichia coli (EPEC) Metoda posiewu bakteriologicznego, metoda lateksowa
wg PB_52 edycja 2 z dnia 2012-05-23
Badanie kału/wymazu z odbytu na obecność Vibrio cholerae Metoda posiewu bakteriologicznego
wg PB_53 edycja 2 z dnia 2012-05-22
Badanie kału/wymazu na obecność werotoksycznych (enterokrwotocznych) pałeczek Escherichia coli O157 (VTEC/EHEC) Metoda posiewu bakteriologicznego, metoda lateksowa
wg PB_54 edycja 2 z dnia 2012-05-23

Wykrywanie wytwarzanych przez Escherichia coli toksyn SHIGA 1 (STX1) i SHIGA 2 (STX2) szybkim immunoenzymatycznym testem płytkowym

Metoda immunchromatograficzna wg PB_109 edycja 1 z dnia 2015-12-09

 

Materiał do badań: kał/wymaz

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

 Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu:
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5
tel. 58 520-27-43, 58 776 34 11, 58 776 34 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

Oznaczenie: Badanie kału w ramach nadzoru sanitarnego nad osobami zdrowymi w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella

Metoda badawcza: Metoda hodowlana w oparciu o testy biochemiczne i serologiczne wg PB_13 edycja 6 z dnia 2013-07-18 (metoda akredytowana)

Materiał do badań: kał

Instrukcja pobierania próbek do badań [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań:   poniedziałek – piątek w godz.: od 8:00 do 11:30
Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz.: od 12:30 do 14:30

Kasa główna czynna:
(ul. Hoene Wrońskiego 5 budynek Nr 2)

Kasa pomocnicza  czynna:
(obok Punktu Przyjmowania Próbek)

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 13:00

 

poniedziałek – piątek w godz.: od 08:00 do 11:30

Punkt Przyjmowania Próbek  WSSE w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 5 w Gdańsku (wejście z tyłu budynku)

 

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Dane do kontaktu:
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5
tel. 58 520-27-43, 58 776 34 11, 58 776 34 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Uwagi:
Do każdej próbki musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY

W sezonie letnim 2019 r. w województwie pomorskim zewidencjonowanych i nadzorowanych jest 130 kąpielisk – 49 zlokalizowanych na wodach śródlądowych i 81 zlokalizowanych na wodach morskich.

Nadzorowane kąpieliska spełniają standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie. Kąpieliska są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane. Organizatorzy realizują wymagania w zakresie kontroli wewnętrznej dającej możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku i podejmowania tym samym odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się. Bieżąca ocena jakości wody na kąpieliskach znajduje się na stronie serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Poza kąpieliskami, w województwie pomorskim funkcjonują miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, na których utworzenie, rada gminy, w drodze uchwały, wyraziła zgodę (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca). Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Informacja o aktualnie organizowanych miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli :

  

Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej obok kąpielisk, znajdują  się również miejsca wykorzystywane do kąpieli. Są to wydzielone i oznakowane fragmenty wód powierzchniowych, nie będące kąpieliskiem i wykorzystywane są do kąpieli. Należy podkreślić, iż miejsce wykorzystywane do kąpieli jest pojęciem wykraczającym poza dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. i nie spełnia jej wymagań. Jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom kąpiącym się podczas krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy harcerskie, sezonowe ośrodki wypoczynkowe bądź gospodarstwa agroturystyczne) przewidziano możliwość nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Informacja o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli

DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI

„Dopalacze"- terminem tym potocznie określa się grupę różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zagrożenia zdrowotne spowodowane zażywaniem dopalaczy:

 • W opisie mieszanek producenci podają, że zawierają one składniki wyłącznie pochodzenia naturalnego, od wieków stosowane w różnych rejonach świata w celach rytualnych - sugerując bezpieczeństwo.
 • Produkowane mixy mogą być mieszaniną kilku - kilkunastu roślin, zawierających różne substancje psychoaktywne (alkaloidy). Każda roślina może zawierać po kilka różnych alkaloidów, a zatem mixy mogą zawierać ich dużą ilość - trudno więc przewidzieć jakie skutki mogą one wywołać po zażyciu.
 • Należy pamiętać, że nawet jeżeli użyte rośliny do mieszanek nie są tak szkodliwe jak amfetamina lub nie uzależniają tak bardzo jak haszysz to nie znaczy, że ich mieszanie jest bezpieczne dla użytkownika.
 • Niektóre z substancji wykazują działanie euforyczne, inne mogą działać uspakajająco, jeszcze inne przeciwbólowo, a kolejne psychodelicznie. Oddziaływanie na umysł tak różnie działających substancji, czasem o przeciwstawnym działaniu jest dodatkowym niebezpieczeństwem z uwagi na nieprzewidywalność skutków.
 • Trudno jest przewidzieć jakie mogą być następstwa palenia mieszanek, gdyż producenci nie zwracają należytej uwagi bezpieczeństwo. Mix ma być mocny i tani w produkcji. Dopalacze o tej samej nazwie różnią się składem. Substancje aktywne nie zawsze są przebadane klinicznie. Leczenie zatruć zażycia dopalaczy jest jedynie objawowe.
 • Skutki palenia mieszanek, bądź innego zażywania dopalaczy mogliśmy obserwować w 2010r. kiedy to media donosiły o kilkudziesięciu młodych ludziach hospitalizowanych w weekendy z powodu zatruć bądź o zgonach z tego powodu.

Dlaczego młodzi ludzie biorą dopalacze:

 • Ciekawość, chęć doświadczenia nowych przeżyć (dobra zabawa)
 • Środki nielegalne są trudno dostępne w porównaniu z dopalaczami
 • Poczucie wiarygodności reklamy – dopalacze jako bezpieczna alternatywa narkotyków, subiektywne odczucie minimalizacji ryzyka
 • MODA

Sygnały ostrzegawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży:

 • izolowanie się od innych domowników
 • zamykanie się w pokoju
 • niechęć do rozmów; częste wietrzenie pokoju
 • używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza
 • bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja
 • nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie
 • niewytłumaczone spóźnienia - późne powroty lub nocne przebywanie poza domem
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych rzeczy
 • tajemnice, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia

 

Strony internetowe:

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Materiały do pobrania:

 Ulotka - młodzież
 Ulotka - rodzice
 Biorąc nie jesteś sobą
 Stop dopalaczom - uwaga rodzice
 Smak życia czyli debata o „dopalaczach” – program profilaktyki adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat
 Bliżej siebie dalej od narkotyków
 Scenariusz zajęć z rodzicami
 Scenariusz dla nauczycieli
 Nasze dzieci i zagrożenia - ulotka Nowe narkotyki - dopalacze.Informator dla rodziców,nauczycieli
 Narkotyki – niebezpieczna droga
 Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o "dopalaczach"?
 Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”
 Spotkanie z rodzicami w szkole "Dopalacze" - scenariusz

 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gdańsku, Laboratorium Badań Wody i Gleby (zakres akredytacji PCA nr AB 562), w związku ze zbliżającym się sezonem kąpielowym, informuje o wykonywaniu w ramach usług zleconych badań mikrobiologicznych wody w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia zdrowia osób kąpiących się, zapobieganie niekorzystnym zmianom, prowadzącym do pogorszenia się jakości wody w kąpieliskach i podejmowanie właściwych środków zaradczych z systemem wczesnego ostrzegania.

Należy podkreślić wieloletnie doświadczenie pracowników WSSE w Gdańsku zarówno w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych oraz prowadzonego nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie ceny i zlecenia badań wody w kąpielisku można kontaktować się telefonicznie pod numerem 344-73-00 w. 284. lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zbieranie grzybów w Polsce było i jest bardzo popularne. Są one chętnie spożywane ze względu na walory smakowe i zapachowe, którymi wyróżniają się wśród innych produktów spożywczych. Grzyby są więc cenionym artykułem spożywczym, ale mogą też stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. W Polsce rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Spotykamy gatunki trujące, niejadalne i jadalne. Mimo powtarzanych ostrzeżeń, każdego roku dochodzi do ciężkich zatruć grzybami. Ich przyczyną nie muszą być wcale śmiertelnie niebezpieczne muchomory – sromotnikowy, jadowity czy wiosenny. Niemal każda rodzina grzybów ma swoich trujących przedstawicieli. Przed groźnymi lub śmiertelnymi zatruciami można się jednak uchronić. Trzeba poznać grzyby jadalne i podobne do nich, często z nimi mylone, grzyby trujące.

Więcej informacji na stronie: http://grzybyjadalne.wordpress.com/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku udziela pomocy w zakresie identyfikacji grzybów. Grzyboznawcy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku dokonują oceny grzybów w zakresie przynależności gatunkowej grzybów zarówno świeżych jak i suszonych.

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 do Laboratorium Badania Żywności i Żywienia ul. H. Wrońskiego 5, II piętro.

Materiały do pobrania:

 Budowa grzyba
 Inne grzyby (śmiertelnie trujące)
 Rodzaje zatruć grzybami
 Muchomory
 Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania
 Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia

Kleszcze to pasożyty zewnętrzne ludzi i zwierząt. Występują w lasach (zwłaszcza liściastych i mieszanych) o bogatym poszyciu i wilgotnej ściółce, często na granicy z łąkami, pastwiskami, polami uprawnymi oraz na terenach podmokłych, porośniętych wysoką trawą. Miejscem bytowania kleszczy mogą być również zadrzewione obszary miejskie – parki, skwery i ogródki działkowe.

Rozwojowi kleszczy sprzyja wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza. Ukłucie kleszcza bywa niezauważalne. Po wkłuciu wtryskuje on do rany ślinę zawierającą środki przeciwbólowe, dzięki którym ofiara najczęściej nie czuje, że została zaatakowana. Kleszcze przenoszą liczne patogeny (wirusy, bakterie, pierwotniaki), patogeny te mogą wywoływać niebezpieczne dla człowieka choroby, między innymi - kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych (KZM) oraz boreliozę.

BORELIOZA jest bakteryjną wieloukładową chorobą zakaźną. W przebiegu boreliozy, poza tzw. rumieniem wędrującym na skórze, mogą wystąpić m.in. zmiany zapalne stawów, przewlekłe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady, porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne, zmęczenie, bóle głowy i  mięśni.

Bakteriami z gatunku Borrelia, które wywołują u człowieka boreliozę, zakażonych  jest średnio 10-30% kleszczy.

Szczepionka przeciwko boreliozie  nie została jak dotąd opracowana.

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) to wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Wirus występuje głównie u zwierząt (gryzonie, zwierzyna leśna, ptaki wędrowne), a jego przenosicielami (wektorami) są kleszcze. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza - podczas ssania krwi wprowadza on ślinę zawierającą namnożone w jego organizmie wirusy. Do zakażenia może dojść również drogą pokarmową, po wypiciu mleka zakażonych kóz, owiec i krów.

Przeciwko KZM można się zaszczepić czytaj więcej

JAK USTRZEC SIĘ PRZED UKĄSZENIEM KLESZCZA

 • Należy nosić odpowiednią odzież ochraniającą całe ciało, najlepiej w jasnych, ale nie jaskrawych kolorach (długie spodnie, wysokie buty i skarpety, koszula z długimi rękawami, nakrycie głowy zakrywające również kark).
 • Należy stosować preparaty odstraszające kleszcze (repelenty).
 • Po powrocie z terenów zielonych należy dokładnie obejrzeć skórę całego ciała (kleszcze najczęściej umiejscawiają się na podudziach, pod kolanami, w pachwinach, pod pachami i na karku).
 • W przypadku  znalezienia kleszcza należy go szybko i umiejętnie usunąć za pomocą odpowiednich narzędzi wraz z dezynfekcją miejsca wkłucia.
 • Gdy wokół miejsca wkłucia pojawi się zaczerwienienie (charakterystyczny rumień) należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza.

USUWANIE KLESZCZA

Kleszcza należy usuwać w całości, nie wolno go zgniatać ani kaleczyć. Nie należy go smarować masłem, olejem ani innym tłuszczem, gdyż w ten sposób zamyka się otwory oddechowe pasożyta, w wyniku czego wymiotuje on zawartością przewodu pokarmowego do ciała człowieka powodując jego zakażenie.

Prawidłowe, skuteczne i bezpieczne postępowanie polega na usunięciu kleszcza za pomocą pincety. Kleszcza należy uchwycić tuż za główką, a przed napełnionym krwią odwłokiem i wyciągnąć ruchem prostym w górę.

Aby kleszcz mógł zakazić żywiciela, musi być odpowiednio długo przyssany do skóry – postać dorosła około 2 dni, larwa lub nimfa kilka godzin.

IM SZYBCIEJ KLESZCZ ZOSTANIE USUNIĘTY, TYM MNIEJSZE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAKAŻENIA !!!

Materiały do pobrania:

 Ulotka - Uwaga! Kleszcze
 Pobierz spot edukacyjny


Wiosenny i letni czas sprzyja zabawom dzieci w parkach, na placach zabaw oraz w piaskownicach. Beztroska zabawa dzieci w piaskownicy przy nieprzestrzeganiu podstawowych zasad higieny może być przyczyną zagrożenia zdrowia i skutkować zarażeniem pasożytami jelitowymi powodując zachorowania takie jak toksoplazmoza, toksokaroza, giardioza lub zakażeniem bakteriami (np. Salmonella Sp.)

Przyczyną chorób, których źródłem zarażenia może być piaskownica jest m.in. nie zawsze dostateczna wiedza opiekunów dzieci oraz to, iż małe dzieci nie potrafią jeszcze same wystarczająco dbać o własną higienę.


Materiały do pobrania:
 Bezpieczny plac zabaw – poradnik dla administratorów i właścicieli
 Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci - ulotka
 Bezpieczna zabawa w piaskownicy - ulotka

Komisja Europejska, na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, ustanowiła dzień 18 listopada corocznym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Inicjatywa ta powstała ze względu na niezwykle niepokojące zjawisko bardzo szybkiego narastania oporności bakterii na leki, co skutkuje coraz większym ograniczeniem możliwości skutecznego leczenia zakażeń bakteryjnych, a także znacząco zwiększa koszty ich leczenia i związaną z nimi śmiertelność. Zadaniem kampanii jest zaangażowanie jak największego grona instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

 

Cel kampanii: uświadomienie konieczności ograniczania stosowania antybiotyków do sytuacji koniecznych, zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Adresaci: Personel medyczny, pacjenci, rodzice, ogół społeczeństwa.

 

Materiały do pobrania:
 Informacja dla lekarzy-bakterie lekooporne
 Ulotka dla lekarzy
 Ulotka dla pacjentów
 Ulotka dla społeczeństwa

Linki:
antybiotyki.edu.pl/edwa

 

 

 

       Europejski Tydzień Szczepień

       22-26 kwietnia

„Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych odkryć w medycynie, które przyniosły ratunek milionom ludzi na świecie.

Szczepienie każdego dziecka ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom i ochrony życia.”.(WHO)

W dniach 22 – 28 kwietnia 2014r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem przedsięwzięcia w 2014 roku jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Hasło przewodnie akcji informacyjnej brzmi „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

Działania promujące szczepienia mogą opierać się na organizacji konferencji lub spotkań kierowanych do dzieci, rodziców, lekarzy, władz samorządowych i administracji publicznej. Kluczowe wydaje się bowiem prowadzenie działań informacyjnych dostarczających rzetelnej, merytorycznej wiedzy ogółowi społeczeństwa.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od lat czynnie włącza się w powyższe działania poprzez promowanie szczepień oraz podkreślanie ich roli w zapobieganiu chorobom i ratowaniu życia ludzkiego. Także w bieżącym roku podjęte zostaną działania informacyjno – edukacyjne, prowadzone we współpracy z lokalnymi mediami, nakierowane na zwiększenie społecznej świadomości w zakresie znaczenia szczepień dla zdrowia i życia mieszkańców Pomorza. Polskie obchody koordynuje Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej informacji na stronie WHO: http://www.euro.who.int/eiw2013

Materiały do pobrania:

Ulotka dla rodziców

Pobierz film promocyjny

Lista rzeczoznawców

Aktualności

Archiwum

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco