Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w grudniu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj.

 1. Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430)
 2. Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2465).

CO ZGŁASZAĆ, JAK I DO KOGO ?

Obowiązkiem zgłaszania objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń. Zgłoszenia powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych zgłoszenia listowne lub elektroniczne powinny być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym. Szczegóły w poniższych plikach.  

 • lista chorób zakaźnych, zakażeń objętych obowiązkiem zgłaszania dostępna jest pdf tutaj (132 KB)
 • lista biologicznych czynników chorobotwórczych, objętych obowiązkiem zgłaszania jest pdf tutaj (406 KB)

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ (DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W NAZWĘ)

DRUKI ZGŁOSZEŃ CZEGO DOTYCZY
pdf ZLK – 1 (95 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zakażeń i chorób zakaźnych za wyjątkiem zgłaszanych na drukach ZLK-2, ZLK-3, ZLK-4
pdf ZLK – 2 (91 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie gruźlicy
pdf ZLK – 3 (112 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
pdf ZLK – 4 (111 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
pdf ZLK – 5 (76 KB) Podejrzenie lub rozpoznanie zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
pdf ZLB – 1 (88 KB) Dodatni wynik badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (za wyjątkiem gruźlicy i HIV)
pdf ZLB – 2 (90 KB) Dodatni wynik badania w kierunku gruźlicy
pdf ZLB – 3 (97 KB) Dodatni wynik badania w kierunku HIV

DODATKOWE INFORMACJE

 1.  Zgłoszenia należy co do zasady przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla miejsca podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej lub stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, z wyjątkiem zgłoszeń elektronicznych z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń lub posiadanego przez podmiot leczniczy systemu teleinformatycznego, które należy kierować do PPIS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.
 2.  Kto nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia oraz dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną, zgodnie z art. 52 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 poz. 1239 ze zm.), podlega karze grzywny.

 

 • Informacje

Raporty o stanie sanitarnym województwa pomorskiego od 2006 roku oraz wybrane choroby i zatrucia

RAPORTY O STANIE SANITARNYM WOJ. POMORSKIEGO:

za 2018 rok - pdf plik PDF (10.07 MB)

za 2017 rok - pdf plik PDF (7.30 MB)

za 2016 rok -  pdf plik PDF (4.54 MB)
za 2015 rok - pdf plik PDF (3.03 MB)
za 2014 rok - pdf plik PDF (5.98 MB)
za 2013 rok - pdf plik PDF (4.89 MB)
za 2012 rok - pdf plik PDF (3.63 MB)
za 2011 rok - pełna wersja - pdf plik PDF (1.64 MB) , skrót - pdf plik PDF (1.40 MB)
za 2010 rok - pełna wersja - pdf plik PDF (1.92 MB) , skrót - pdf plik PDF (1.81 MB)
za 2009 rok - pdf plik PDF (3.10 MB)
za 2008 rok - pdf plik PDF (3.08 MB)
za 2007 rok - pdf plik PDF (1.08 MB)
za 2006 rok - pdf plik PDF (3.80 MB)

WYBRANE CHOROBY I ZATRUCIA W WOJ. POMORSKIM:

W 2011 rok - pdf plik PDF (1.35 MB)
W 2010 rok - pdf plik PDF (1.84 MB)

 • Informacje

Zakażenie szpitalne – zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:
a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania
b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania

 • Informacje

Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Relaksacyjne właściwości kąpieli są coraz częściej wykorzystywane jako sposób wypoczynku i rekreacji. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli. Organy Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego prowadzą nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych. Zarządzający pływalnią, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), wykonują systematycznie badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje o jakości wody na pływalni umieszczane są w komunikatach znajdujących się na obiekcie lub na stronie internetowej pływalni, jeśli taka istnieje.

pdf Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach (241 KB)

pdf Wytyczne dot. wymagań sanitarnych dla saun (330 KB)

 • Informacje

Narzędzia
Odnośniki do programów otwierających pliki zamieszczone w serwisie WSSE.

 • Adobe Reader
  Przeglądarka plików w formacie .pdf
 • Microsoft PowerPoint Viewer 2007
  Program PowerPoint Viewer 2007 umożliwia wyświetlanie w pełni funkcjonalnych prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 97 i jego nowszych wersjach.Format .ppt
 • Microsoft Word Viewer
  Za pomocą programu Word Viewer 2003 można otwierać dokumenty programu Word 2003 oraz dokumenty utworzone przy użyciu wszystkich poprzednich wersji programu Microsoft Word.
  Formaty: Rich Text Format (.rtf), Tekst (.txt), Formaty stron sieci Web (.htm, .html, .mht, .mhtml), WordPerfect 5.x (.wpd), WordPerfect 6.x (.doc, .wpd), Works 6.0 (.wps), Works 7.0 (.wps), XML (.xml)

 

Urzędy i Instytucje - Centralne

Główny Inspektorat Sanitarny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Środowiska

 

Ministerstwo Zdrowia

 

 

Urzędy i Instytucje - Inne

 

Urzędy i Instytucje - Powiatowe / Miejskie

 

Urzędy i Instytucje - Wojewódzkie 

Pomorski Urząd Wojewódzki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 
 • Informacje

POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU

Tomasz Augustyniak

tel. 58 520 19 70 lub 58 776 32 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z-CA POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Z-CA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU

Anna Obuchowska

tel. 58 520 19 70 lub 58 776 32 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RZECZNIK PRASOWY

Anna Obuchowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 58 520 19 70 tel. kom. 605 602 334

 

KIEROWNIK DZIAŁU NADZORU

Katarzyna Waluszko

tel. 58 776 32 51 lub tel./fax 58 520 40 08

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Regina Szymańska

tel. 58 776 32 11

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU PRZECIWEPIDEMICZNEGO

Aneta Bardoń - Błaszkowska

tel. 58 776 32 91

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

Katarzyna Waluszko

tel. 58 776 32 51 lub tel./fax 58 520 40 08

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY PRACY

Agnieszka Hinz

tel. 58 776 32 71 lub 58 520 30 95

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ

Bohdan Bocheński

tel. 58 776 32 31

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Katarzyna Massalska

tel. 58 776 33 11 lub 58 345 46 42

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA Z HIGIENĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zbigniew Zawadzki

tel.  58 776 33 31 lub 58 345 21 77

 

KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORYJNEGO

Michał Piszczek

tel. 58 776 33 41 lub 58 776 34 01

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI

Jan Szostak

tel. 58 776 33 40 lub 58 345 21 50

 

KIEROWNIK LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Agnieszka Rangosz

tel. 58 776 33 51

 

KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ WODY I GLEBY

Milena Pranczke

tel. 58 776 33 71

 

KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA

Anna Dors

tel. 58 776 33 81

 

KIEROWNIK LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Michał Piszczek

tel. 58 776 34 01

 

KIEROWNIK LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Elżbieta Jagoda

tel. 58 776 34 11 lub 58 520 27 43

 

 • Informacje

Podstawowym zadaniem Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Nasza działalność wykazywać będzie odpowiednią jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynosząc maksymalne korzyści społeczeństwu.

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku deklaruje

 • Laboratorium nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności jego działalności badawczej.
 • Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników.
 • Laboratorium nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki badań.
 • Deklaruję zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskiego Centrum Akredytacji.
 • W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości.
 • Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych.

 

Dział Laboratoryjny zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

 

Realizacja celu systemu zarządzania jakościowego, gwarantująca wysoki poziom jakości badań zapewniona jest przez:

 • wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta;
 • przekazywanie klientowi informacji umożliwiającej mu diagnostykę rzeczywistej sytuacji oraz podejmowanie adekwatnych do niej działań (np. dotyczących ochrony człowieka, środowiska i mienia), zapobieganie szkodom albo doskonalenie wyrobów;
 • terminowe przygotowanie sprawozdań względnie orzeczeń zawierających wszystkie informacje potrzebne klientom, przedstawione w sposób obiektywny, przejrzysty i zrozumiały;
 • rozpoznanie i eliminację niebezpieczeństw zaistnienia niezgodności z systemem zarządzania;
 • wysoką wiarygodność wyników, które oddają charakter zadania, spełniają wymagania uzgodnione ze zleceniodawcą i przyniosą mu maksymalne korzyści;
 • ustawiczne szkolenie pracowników Działu Laboratoryjnego;
 • właściwe reagowanie na skargi klientów i uwagi organów kontrolujących;
 • stosowanie metod gwarantujących powtarzalność wyników;
 • ciągłe doskonalanie systemu zarządzania
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel Działu Laboratoryjnego który:

 • zna i rozumie dokumenty opisujące system zarządzania i stosuje je w praktyce oraz jest świadomy istoty i ważności swoich działań w osiąganiu celów jakościowych;
 • dysponuje odpowiednią wiedzą, podnosi swoje kwalifikacje i jest odpowiednio szkolony na nowoczesnym sprzęcie;
 • stosuje prawidłowo metody badań, podlegające ciągłemu nadzorowi;
 • działa bezstronnie i niezależnie, jest wolny od nacisków handlowych i finansowych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość pracy;
 • badania realizuje terminowo i po właściwych kosztach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach (ustawy, rozporządzenia, normy);
 • przestrzega prawa klienta, zachowanie poufności i prawa do reklamacji.

 

Prowadzona polityka jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka tj. przyrody i jej zasobów.

 

Dyrektor WSSE
w Gdańsku
Tomasz Augustyniak

 • Informacje

KIEROWNIK DZIAŁU

Katarzyna Waluszko

tel. 58 776 32 51
tel./fax 58 520 40 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STRUKTURA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

 1. Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych:
 2. Oddział Przeciwepidemiczny:
 3. Oddział Higieny Komunalnej:
 4. Oddział Higieny Pracy,
 5. Oddział Higieny Radiacyjnej,
 6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
 7. Oddział Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży

 

Podstawowe zadania:

 1. planowanie czynności kontrolnych;
 2. prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z czynnościami kontrolnymi;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 6. sporządzanie protokołów, sprawozdań i poleceń pokontrolnych;
 7. nadzór merytoryczny nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 8. udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 9. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 10. rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji I instancji;
 11. opiniowanie pod względem zgodności z warunkami sanitarnymi planów, programów, polityki strategii i innych wniosków wynikających z odrębnych przepisów (w tym w ramach dochodzenia do prawodawstwa Unii Europejskiej);
 12. podejmowanie wszelkich czynności należących do zakresu działań Państwowego Inspektora Sanitarnego niższego stopnia, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy;
 13. przygotowywanie wniosków do sądu;
 14. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 15. opracowywanie wytycznych do planów pracy oraz sprawozdań z działalności;
 16. prowadzenie szkoleń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 17. wdrażanie i realizacja programów opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wiodące instytuty naukowe;
 18. realizacja zadań wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 19. współpraca z innymi organami administracji publicznej;
 20. załatwianie skarg i wniosków;
 • Informacje

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4

tel. (+48) 58 776 32 00 tel. (+48) 58 344 73 00

fax (+48) 58 520 32 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.wsse.gda.pl

Zmiana miejsca przyjmowania i odbioru dokumentów dla klientów zewnętrznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje o zmianie miejsca przyjmowania i odbioru dokumentów dla klientów zewnętrznych, w tym Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Nowy punkt kancelaryjny umiejscowiony jest w budynku laboratoryjnym nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 1, na parterze, wejście z boku budynku.

Punktu Przyjmowania Próbek dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Laboratorium Diagnostyki Medycznej
80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 5

Godziny pracy WSSE w Gdańsku
Poniedziałek - Piątek w godzinach 7:30 - 15:05

Przyjmowanie próbek do badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 11:30

Godziny pracy kasy
Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 13:00

Kasa pomocnicza czynna:(obok Punktu Przyjmowania Próbek dla celów sanitarno-epidemiologicznych)
Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 11:30


Telefon alarmowy

(+48) 605 602 195 (tylko w nagłych przypadkach)

Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Nie należy dzwonić na numer alarmowy aby:

 • uzyskać informacje o numerach telefonu do różnych instytucji;
 • zgłaszać zdarzenia nie wymagające pilnej interwencji, takie które mogą być zgłoszone w godzinach urzędowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. pomorskiego.

Jak do nas trafić:

 

Dojazd tramwajem:
Należy wysiąść na przystanku Uniwersytet Medyczny (linie: 2,6,11,12,13).
Szczegółowy rozkład komunikacji miejskiej znajdą Państwo na stronie www.zkm.pl

 • Informacje

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco