Kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców Pomorza. Kampania jest owocem współpracy między Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, trzecim sektorem reprezentowanym przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz sześcioma  pomorskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Celem kampanii „Z kranu piję – zdrowo żyję” jest upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych zdrowotnych aspektów spożywania wody, a w szczególności wody z kranu - jako zdrowszej, tańszej i przyjaznej środowisku, ekologicznej alternatywy dla słodkich soków, "energetyków" oraz wody butelkowanej.

Działania kampanijne  prowadzone są w mediach społecznościowych, mediach tradycyjnych oraz  podczas lokalnych eventów w wybranych miejscowościach województwa pomorskiego. Nasza akcja obecna jest także w szkołach, gdzie o pożytkach z picia wody z kranu opowiadają uczniom pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kampania „Z kranu piję – zdrowo żyję” miała swoją inaugurację 22 marca 2019 roku (Światowy dzień Wody) i potrwa do końca br.

Film https://www.youtube.com/watch?v=Y2HtFhDWk0Q
image Logotyp kampanii (56 KB)
image Grafika 1 (76 KB)
image Grafika 2 (70 KB)
image Grafika 3 (90 KB)
image Grafika 4 (66 KB)
pdf Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (444 KB)
„Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompedium”


 • Informacje

Identyfikacja wizualna służby cywilnej. Propozycja wspólnej identyfikacji dla urzędów, w których działa korpus służby cywilnej.

logo służby cywilnej

 • Informacje

Zalecenia higieniczne dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki, borówki) w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego na etapie zbioru.

1. Jakość wody stosowanej do podlewania 

Woda nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi. Woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa coli liczba poniżej 50 000 w 100 ml, grupa coli termotolerancyjne liczba poniżej 20 000 w 100 ml, paciorkowce kałowe liczba poniżej 10 000 w 100 ml, Salmonella nieobecne.

2. Nawożenie płodów rolnych 

Nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, wirusy mogą utrzymywać się w kale nawet przez kilka miesięcy.

3. Zapewnienie dostępu do toalet w pobliżu plantacji dla wszystkich pracowników oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości higienicznego osuszenia rąk

W tym celu należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:

 • myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.
 • utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie technicznym (zapewnione mydło, jednorazowe ręczniki oraz instrukcje),
 • tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
 • w wystarczającej ilości dla zatrudnionych osób, i tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,
 • umieszczone blisko plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracują ludzie,

 4. Stosowanie zasad dobrych praktyk higieny przez pracowników:

 • przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółte zabarwienie skóry,
 • egzekwowanie mycia rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instruktaż przed rozpoczęciem pracy); zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,
 • posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy.

5. Przestrzeganie zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru owoców.

6. Zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru owoców, np. nieuszkodzone, czyste łubianki.

7. Przeprowadzanie szkolenia/instruktażu pracownikom w zakresie stosowania dobrych praktyk higienicznych.

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC

 • Informacje

pdf Informacje na temat Odry (458 KB)

 • Informacje

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których dane osobowe przetwarza.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 • Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 • 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4;
 • tel. 58 344 73 00;
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

 • Łukasz Raczkowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz realizacji badań laboratoryjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

 • w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • w celu realizacji badań laboratoryjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania laboratoryjnego.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

 • Informacje

 • Informacje

Oznaczenie: Testy specjalistyczne aparatów rtg stosowanych w rentgenodiagnostyce - aparat rtg stosowany w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej

Metoda badawcza: Procedura Badawcza PB_127 „Testy specjalistyczne - Urządzenia stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej" edycja 2 z 2018-11-05.

Informacja: Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ceny oraz warunków badania.

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:

Zlecenie na wykonanie badania pdf pliki do pobrania (413 KB) pdf [plik do pobrania] (205 KB)

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie pdf ANKIETY (245 KB)

 • Informacje

Oznaczenie: Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Metoda badawcza: Procedura Badawcza PB_120 „Testy specjalistyczne - Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych" edycja 2 z 2018-09-10.

Informacja: Cena za badanie uzależniona jest od ilości stanowisk.

Zlecenia zewnętrzne przyjmowane są, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ceny oraz warunków badania.

Dane do kontaktu:
Laboratorium Badań Higieny Środowiska
Pracownia  Badań Radiacyjnych
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Kierownik Pracowni Angelika Szefer
tel. 58 776 33 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.wsse.gda.pl

Pliki do pobrania:

Zlecenie na wykonanie badania pdf pliki do pobrania (413 KB) pdf [plik do pobrania] (198 KB)

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie pdf ANKIETY (245 KB)

 • Informacje

 • Informacje

 Rektor
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

zapraszają na konferencję pt.

„Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu”

Gdańsk, 20 czerwca 2017 roku

Patronaty honorowe:


Patronat medialny:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wspólne określenie potrzeb oraz celów na najbliższą przyszłość ze strony instytucji z terenu województwa pomorskiego zajmujących się profilaktyką zdrowotną. Szczególną uwagę organizatorzy pragną skupić na programach profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza tych adresowanych do uczniów.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli placówek medycznych oraz wszystkich osób i instytucji z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych problematyką profilaktyki zdrowia.

Tematy konferencji:

 • rola zdrowotnych programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania;
 • organizacja i zarządzanie programami profilaktycznymi, współpraca międzysektorowa, budowanie koalicji;
 • źródła finansowania;
 • programy profilaktyki zdrowotnej w kontekście Narodowego Programu Zdrowia;
 • ewaluacja programów zdrowotnych.

Konferencji towarzyszyć będzie sesja plakatowa, zaś całość spotkania zwieńczy debata z udziałem uczestników.

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. med. Wiesław Cubała, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłaszanie uczestnictwa do dnia 18.06.2017 r. Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w konferencji dostępna pod adresem: https://gumed-wsse.evenea.pl/

Kontakt: tel. 58 345 21 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdf Plan konferencji (345 KB)

Miejsce Konferencji:

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza 80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42 budynek Atheneum Gedanense Novum (AGN)

 

 • Informacje

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może objąć Honorowym Patronatem lub wyrazić zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym wydarzenia o dużym znaczeniu, którego celem jest promocja zdrowia oraz wpisuje się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną.

Patronat Honorowy Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Jego uczestnictwo w Komitecie Honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom organizowanym na terenie województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie objęte Honorowym Patronatem lub wyrażeniem zgody na uczestnictwo Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Komitecie Honorowym nie może posiadać charakteru komercyjnego, a uczestniczenie w nim nie może wiązać się z ponoszeniem kosztów finansowych.

Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Honorowy lub uczestnictwo w Komitecie Honorowym, zobowiązani są do przedstawienia wniosku na piśmie nie później niż cztery tygodnie przed terminem przedsięwzięcia.

Wnioski należy kierować na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Dębinki 4,
80-211 Gdańsk

Organizator otrzymuje informację o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku w formie pisemnej.

Organizator przedsięwzięcia, nad którym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął Patronat Honorowy lub wyraził zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym informacje te umieszcza wraz z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, po wcześniejszych uzgodnieniach i uzyskaniu akceptacji.

pdf Patronat WNIOSEK w PDF (349 KB)

document Patronat WNIOSEK w RTF (75 KB)

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w roku 2017

Wydarzenie Termin Miejsce Organizator
2017 rok
Warsztaty pt. „Jak
zorganizować efektywny
program kontroli zakażeń
szpitalnych” r.Fundacja rosa

20 czerwca

2017 r.

Gdańsk Narodowy Instytut
Leków

Letnia Akcja Edukacyjna
2017
w ramach kampanii
Rakoobrona,

11-20 sierpnia
2017 r.
Plaża Gdynia
Śródmieście.
Fundacja Rosa

Profilaktyka boreliozy i innych

chorób przenoszonych przez

kleszcze w środowisku pracy

2 października

2017 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa

Pomorskiego

 Wojewódzki Ośrodek

Medycyny Pracy

Interdyscyplinarna konferencja

"Profilaktyki i edukacja w raku płuca"

23 listopada

2017 r.

Zespół Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty

Polskiej w Gdańsku

 Stowarzyszenie Walki

z Rakiem Płuca

XXVI edycja Olimpiady Promocji

Zdrowego Stylu Życia

13-17 listopada

2017 r.

Gdańsk

Polski Czerwony
Krzyż-Pomorski

Oddział okręgowy

2018 rok

Projekt edukacyjny "Zawodniacy"

Rok szkolny

2017/2018

Gdańskie placówki

oświatowe

Gdański Ośrodek

Promocji Zdrowia

Konkursy "Krótki Film o Dopalaczach" oraz

"Najlepszy szkolny koordynator II edycji programu

Dopalacze-nowe wyzwania"

Rok szkolny

2017/2018

Gdańskie placówki

oświatowe

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa

Pierwszej Pomocy PCK

19 maja

2018 r.

Gdańsk

Polski Czerwony
Krzyż-Pomorski

Oddział okręgowy

II Interdyscyplinarna Konferencja Profilaktyka

i Edukacja w Raku Płuca pt.

"Zdrowe środowisko to moje zdrowie"

27 listopada

2018 r.

Zespół Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty

Polskiej w Gdańsku
 Stowarzyszenie Walki

z Rakiem Płuca

Przedstawienie sytuacji epidemiologicznej z

zakresu chorób zakaźnych i szczepień ochronnych

w województwie pomorskim

28 listopada

2018 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa

Pomorskiego

Szpitale Pomorskie

Sp. z o.o.

 • Informacje

Agresywny dla wirusów. Stabilny dla Ciebie. Nie czekaj.

Panuje dobra koniunktura

 

 

 

Co zrobić, aby skorzystać z programu, czyli zainwestować we własne zdrowie ?

Uwaga: Powyższy schemat może ulec znacznemu skróceniu nawet do jednej wizyty w przychodni POZ w przypadku możliwości zakupu szczepionki w przychodni. Ponadto w niektórych miejscowościach osoby starsze mogą skorzystać z darmowych szczepień finansowanych przez samorządy (wykaz jest poniżej).

 

Miasto/Gmina Organizator Termin Beneficjenci Miejsce udzielania świadczenia Dni i godziny
Choczewo (gmina)

Urząd Gminy

Choczewo

Od 1

września do

30

października

Mieszkańcy

gminy Choczewo

w wieku od 60

roku życia

Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Pierwszych Osadników 38, Choczewo Pn.-Pt. 12.00-14.00
Gdańsk

Urząd Miasta

Gdańska
         

Od 1 września

– 12 grudnia 

Mieszkańcy

Gdańska w wieku

65 lat i więcej

z chorobami

przewlekłymi

NZOZ „Polmed Zdrowie” S.A. ul. Startowa 1, Gdańsk Pn.-Pt. 7.00-20.00
Przychodnia POLMED S. A. Ul. Grunwaldzka 82, Gdańsk Pn. 15.00-19.30
Wt. 14.30-16.30
Śr. 8.00-12.00
Czw. 10.00-12.00
15.30-19.30
Pt. 15.30-19.30
Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 23, Gdańsk Pn.-Pt 8.00-19.00
Filia ul. Rogalińska 3D, Gdańsk Pn.-Pt 8.00-18.30
Filia u. Beethovena 22A, Gdańsk Pn.-Pt. 10.00-12.00
14.00-18.00
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Majewskich 26
Dom Medyczny „Biwakowa” ul. Biwakowa 3, Gdańsk
Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Gdyńska” ul. Gdyńska 1, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Jagiellońska” ul. Jagiellońska 7, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Kilińskiego”, ul. Kilińskiego 34, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Kołobrzeska” ul. Kołobrzeska 46, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Polanki” ul. Polanki 7, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Świętokrzyska” ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk Pn. 7.00-19.00
Dom Medyczny „Abrahama” ul. Abrahama 25, Gdańsk Pn. 10.00-14.00
Wt. 7.30-13.00
Śr. 10.00-15.00
Czw. 9.00-12.00
Pt. 7.30-10.00
Dom Medyczny „Gospody” ul. Gospody 7, Gdańsk Pn.-Czw. 7.00-19.00
Pt. 7.00-19.00
 Dom Medyczny „Otomińska” ul. Otomińska 74, Gdańsk Pn.- Pt. 7.00-19.00
 „Przychodnia Brzeźno” Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, Gdańsk Pn. ,Pt. 10.00-14.00
Wt. ,Śr. ,Czw. 14.00-18.00
Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Oliwska 62, Gdańsk  Pn. – Pt. 7.00-18.00
Kolbudy (gmina)

Radni Gminy

Kolbudy

(inicjatywa

własna)

Do 30

listopada

Mieszkańcy

Gminy Kolbudy

od 65 roku życia

SPZOZ Plac Kaszubski 7 w Kolbudach W godzinach przyjęć lekarza prowadzącego
Malbork

Burmistrz Malborka

Do 21

grudnia

2016 r.

Mieszkańcy Malborka
w wieku

18-75 lat

NZOZ „CUKROMED”
w Malborku przy ul. Reymonta 18
Pn. 10-17
Wt. 13-17
Śr. 10-13
Czw. 10-17
Pt. 10-15
Pruszcz Gdański

Gmina Miejska

Pruszcz Gdański

Od 15

września do

30 listopada

Mieszkańcy

Pruszcza

Gdańskiego od 60

roku życia

Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11, Pruszcz Gdański Ustalane podczas rejestracji
Suchy Dąb (gmina) Gmina Suchy Dąb

do 30

listopada

Mieszkańcy

gminy Suchy Dąb

od 65 roku życia

NZOZ Medical ul. Gdańska 32, Suchy Dąb Ustalane podczas rejestracji
Ustka (gmina) Gmina Ustka

Od 1

września do

30 listopada

Mieszkańcy

gminy Ustka od

60 roku życia

Podmioty lecznicze Centrum Medycznego Falck Ustka na terenie gminy (Ustka, Zalesie, Bobrowniki) Dni i godziny pracy podmiotów leczniczych
 • Informacje

Płonica (szkarlatyna) jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie – paciorkowce hemolizujące grupy A.  Okres wylęgania choroby jest krótki, trwa  przeważnie 2 – 5 dni. Płonica szerzy się drogą bezpośrednią (wskutek kontaktu z osobą kaszląca bądź kichającą) lub pośrednią (przez przedmioty, zakażony pył lub żywność).
Do głównych objawów choroby należy:

 • drobnoplamista, szkarłatna wysypka na tułowiu, kończynach i na twarzy  (poza obszarem pomiędzy fałdami nosowo-bródkowymi),
 • tzw. język poziomkowy, następnie język malinowy – czyli biały nalot na języku, ustępujący od brzegów i koniuszka,
 • zaczerwienione migdałki z ropnymi nalotami.

Najczęstsze powikłania płonicy to zapalenie węzłów chłonnych, zapalenia ucha środkowego, nerek, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie stawów.
Płonica występuje przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Nie istnieje szczepionka przeciwko płonicy.

 • Informacje

Dur brzuszny i Dur rzekomy – powodowane są odpowiednio przez bakterie Salmonella Typhi oraz Salmonella Paratyphi A, B i C. Przypadki duru mogą wystąpić na całym świecie, choć najczęściej zachorowania odnotowuje się w krajach o niskim standardzie życia i na terenach o złym stanie sanitarno-higienicznym.Do zakażenia bakteriami wywołującymi dur brzuszny lub rzekomy dochodzi w wyniku spożycia wody lub żywności zanieczyszczonych wydalinami zakażonych ludzi lub też, w przypadku duru rzekomego B, zwierząt. Pierwsze objawy duru brzusznego pojawiają się w okresie od 1 tygodnia do 3 tygodni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: gorączka, bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, złe samopoczucie, biegunka lub zaparcia. Ponadto na skórze tułowia może pojawić się wysypka (tzw. różyczka durowa), a także możliwe są objawy ze strony innych układów np. oddechowego i krążenia. W przypadku duru rzekomego objawy chorobowe i okres wylęgania choroby są podobne jak w durze brzusznym, częściej jednak występują zakażenia bezobjawowe oraz postacie o lekkim przebiegu i objawach nieżytu żołądkowo-jelitowego. Część osób zakażonych po przechorowaniu duru brzusznego lub duru rzekomego, zostaje dożywotnio bezobjawowymi nosicielami pałeczek Salmonella typhi lub Salmonella paratyphi.

 • Informacje

XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Poprzedzą je Dni Diecezjalne 20-25 lipca 2016 roku, zaplanowane na terenie całej Polski.

W województwie pomorskim pielgrzymów gościć będą: Archidiecezja Gdańska, Diecezja Pelplińska, Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska.

Materiały informacyjne dotyczące Światowych Dni Młodzieży

Ulotka informacyjno-edukacyjna dla pielgrzymów, wersja w języku:

pdf polskim (1.98 MB)

pdf angielskim (1.79 MB)

pdf francuskim (2.01 MB)

pdf hiszpańskim (1.90 MB)

pdf niemieckim (2.08 MB)

pdf portugalskim (1.80 MB)

pdf rosyjskim (2.08 MB)

pdf ukraińskim (2.04 MB)

pdf włoskim (1.93 MB)

pdf 5 kroków do bezpiecznej żywności (125 KB)

 • Informacje

 

Podczas wypoczynku letniego często jesteśmy świadkami występowania gwałtownego zjawiska pogodowego jakim są burze. Burzom zazwyczaj towarzyszą min. wyładowania atmosferyczne (pioruny), silny i porywisty wiatr, ulewne deszcze, opady gradu.

Oto kilka podstawowych zasad jak zachować się podczas burzy

 1. Przebywając na zewnątrz podczas burzy, należy pamiętać aby nie być najwyższym punktem w swojej okolicy, gdyż wysokie punkty ściągają pioruny. Nie należy szukać schronienia pod drzewami, masztami antenowymi, latarniami, itp.
 2. Jeżeli zbliża się burza należy poszukać schronienia w budynku, jaskini, wąwozie lub udać się do nisko położonego miejsca. Należy unikać wzniesień i szczytów gór. Będąc w górach, należy jak najszybciej schodzić w dół, udać się do najbliższego schroniska i tam czekać na poprawę pogody .
 3. Będąc podczas burzy na otwartej przestrzeni np. pole, łąka, należy kucnąć, mieć maksymalnie zbliżone do siebie stopy, nie należy biec, stawiać dużych kroków. Jeśli piorun trafi w niedalekiej odległości to takie postepowanie zminimalizuje skutki oddziaływania napięcia krokowego. (napięcie elektryczne, które może powstać pomiędzy dwoma punktami i które są oddalone od siebie na odległość od 0.5 do 1.0 m czyli w odległości jednego kroku, źródło: http://encyklopedia.pwn.pl)
 4. Bezpiecznym miejscem podczas burzy jest samochód, którego metalowa obudowa tworzy tzw. klatkę Faradaya. Dzięki czemu prąd spłynie na zewnątrz karoserii i nie przeniknie do wnętrza samochodu.
 5. Nie należy rozmawiać przez telefon stacjonarny oraz nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych podłączonych do instalacji. W przypadku, gdy piorun uderzy w linie energetyczną, impuls elektryczny może przemieścić się do odbiornika.
 6. Zaleca się unikania prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
 7. Będąc nad akwenami wodnymi należy jak najszybciej dopłynąć do brzegu i znaleźć bezpieczne schronienie np. w przystani. Woda jest dobrym przewodnikiem elektrycznym, co sprawia, że ładunek elektryczny pozostaje na powierzchni więc w przypadku uderzenia pioruna w taflę wody, będąc na brzegu, unikniemy porażenia oraz będziemy bezpieczni gdy pojawi się wiatr szkwałowy, który często towarzyszy burzy.
 8. Podczas wędkowania, gdy nadciąga burza, wędki należy zwinąć i położyć na ziemi, nie wolno ich stawiać w pozycji pionowej, wędka jest zbudowana z włókna węglowego, które jest bardzo dobrym przewodnikiem i „przyciąga” pioruny.
 9. Nie należy dotykać metalowych przedmiotów oraz unikać przebywania w ich pobliżu, gdyż przedmioty metalowe doskonale przewodzą prąd.
 • Informacje

Zalecenia higieniczne dla rolników / plantatorów owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki, borówki) w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych owoców na etapie zbioru.

1. Woda stosowana do podlewania nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi.

2. Do nawożenia płodów rolnych nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być one źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, które mogą utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy.

3. Pracownicy podczas zbioru muszą mieć zapewniony dostęp do toalet znajdujących się na plantacji lub w pobliżu, np. w domach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych. Toalety powinny być:

 • umieszczone w niewielkiej odległości od plantacji,
 • w wystarczającej ilości dla zatrudnionych zbieraczy,
 • tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
 • utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz papierowe ręczniki),
 • myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

4. Zatrudnieni pracownicy przed wejściem na pole, po wyjściu z toalety muszą mieć możliwość umycia rąk mydłem w czystej, bieżącej wodzie i higienicznego ich osuszenia.

5. Osoby z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka nie mogą przystąpić do pracy.

6. Wyposażenie, sprzęt i opakowania stosowane podczas zbioru powinny być czyste.

7. Pracownicy powinni posiadać czystą odzież.

8. Na plantacji nie powinny przebywać osoby nieupoważnione, w tym dzieci.

9. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie higieniczno – sanitarnym.

10. Należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że wszyscy rolnicy / plantatorzy owoców (np. jabłka, gruszki, śliwki), w tym owoców miękkich a także warzyw (np. ziemniaki, buraki, ogórki, pomidory, seler, por, marchew) oraz zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy tj. do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców lub do sklepu czy do stołówki w ramach dostaw bezpośrednich mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64).

W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów w powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

document Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (182 KB)

Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ma obowiązek nałożyć karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 5000 zł, zgodnie z art. 104 i art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

 • Informacje

Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:

 • art.15 ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).

Kiedy ekshumacja jest dopuszczalna?

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i powinna być przeprowadzana we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który sprawuje  nadzór nad ekshumacją.

Kto może żądać przeprowadzenia ekshumacji?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć stosowny wniosek (bezpłatny) do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze względu na miejsce ekshumacji.

document Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków (plik do pobrania) (20 KB)
 
O zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji może wystąpić uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, po uzgodnieniu ze wszystkimi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.), przyznaje prawo do pochowania zwłok, a mianowicie: 1) pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok są udzielane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

 • Informacje

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje iż, wprowadzone zostały zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków ( Dz. U. Nr 72, poz. 642 z póżn.zm., zał. nr 2, lp.13 ).

Zmiany dotyczą stosowania nadtlenku wodoru (oraz związków go uwalniających) w produktach kosmetycznych tj. produktach do jamy ustnej w tym płynach do płukania jamy ustnej, pastach do zębów oraz produktach do wybielania zębów, gdzie maksymalne dopuszczalne stężenie nie powinno być wyższe niż 0,1% H2O2 obecnego lub uwolnionego. Istotne jest, iż zgodnie z rozporządzeniem wyroby do wybielania zębów, zawierające w swoim składzie od 0,1 % do 6,0% nadtlenku wodoru mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom stomatologom. Pierwsze stosowanie takiego preparatu powinno odbywać się pod kontrolą stomatologa, dopiero wówczas wyrób może zostać przekazany konsumentowi do dalszego samodzielnego stosowania.

W związku z powyższym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż preparaty do wybielania zębów o zawartości nadtlenku wodoru powyżej 6,0% nie powinny znajdować się w obrocie detalicznym i hurtowym, w tym aptekach, zakładach kosmetycznych i gabinetach stomatologicznych, jak również w sprzedaży internetowej oraz na portalach aukcyjnych, gdyż nie spełniają wymagań w/w rozporządzenia.

 • Informacje

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco