Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może objąć Honorowym Patronatem lub wyrazić zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym wydarzenia o dużym znaczeniu, którego celem jest promocja zdrowia oraz wpisuje się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną.

Patronat Honorowy Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Jego uczestnictwo w Komitecie Honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom organizowanym na terenie województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie objęte Honorowym Patronatem lub wyrażeniem zgody na uczestnictwo Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Komitecie Honorowym nie może posiadać charakteru komercyjnego, a uczestniczenie w nim nie może wiązać się z ponoszeniem kosztów finansowych.

Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Honorowy lub uczestnictwo w Komitecie Honorowym, zobowiązani są do przedstawienia wniosku na piśmie nie później niż cztery tygodnie przed terminem przedsięwzięcia.

Wnioski należy kierować na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Dębinki 4,
80-211 Gdańsk

Organizator otrzymuje informację o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku w formie pisemnej.

Organizator przedsięwzięcia, nad którym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął Patronat Honorowy lub wyraził zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym informacje te umieszcza wraz z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, po wcześniejszych uzgodnieniach i uzyskaniu akceptacji.

Patronat WNIOSEK w PDF

Patronat WNIOSEK w RTF

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w roku 2017

Wydarzenie Termin Miejsce Organizator
Warsztaty pt. „Jak
zorganizować efektywny
program kontroli zakażeń
szpitalnych”
20 czerwca 2017 r. Gdańsk Narodowy Instytut
Leków

Letnia Akcja Edukacyjna
2017
w ramach kampanii
Rakoobrona,

11-20 sierpnia
2017 r.
Plaża Gdynia
Śródmieście.
Fundacja Rosa

  • Informacje
  • wtorek, 25, kwiecień 2017 12:34
  • piątek, 30, czerwiec 2017 08:41

© 2006 - 2018 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco