KIEROWNIK DZIAŁU

Michał Piszczek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i prowadzeniem badań w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadal nie wykonuje badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella do celów sanitarno - epidemiologicznych dla osób podejmujących lub wykonujących prace przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Obecnie badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella realizowane są przez:
1. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni  tel. 58 620-18-38
2. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Człuchowie tel. 59 834-52-66
3. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kwidzynie  tel. 55 279-38-15
4. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Lęborku tel.  59 862-19-28
5. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Słupsku tel.  59 843-12-91
6. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Starogardzie Gdańskim tel. 58 562-40-11
7. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tczewie  tel. 58 531-39-31
8. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Wejherowie  tel. 58 672-74-23 (z dniem 1 września laboratorium zawiesza badania)

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, uczestniczy w realizacji zadań Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

Badania prowadzone w Dziale Laboratoryjnym obejmują następujące obszary:

  • biologiczne czynniki chorobotwórcze,
  • żywność, żywienie i przedmioty do kontaktu z żywnością,
  • higiena środowiska pracy,
  • mieszkania i obiekty użyteczności publicznej,
  • higiena radiacyjna.
  • woda do spożycia, woda powierzchniowa

Dział Laboratoryjny pracuje zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania opisanym w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Potwierdzeniem spełnienia wymagań oraz kompetencji jest uzyskany w 2004r. certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 562.

 Zakres akredytacji

 Dział Laboratoryjny w ramach wdrożonego systemu zarządzania realizuje przyjętą  POLITYKĘ JAKOŚCI.

Głównym celem Działu Laboratoryjnego jest wykonywanie badań w sposób zapewniający otrzymanie rzetelnych i wiarygodnych wyników, które spełniają oczekiwania i wymagania klienta a także doskonalenie systemu zarządzania.

 

Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

  • systematyczny udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych krajowych i międzynarodowych,
  • utrzymanie i stałe podnoszenie kompetencji personelu,
  • wdrażanie nowych metod badawczych,
  • wykonywanie badań i pomiarów przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego.

 

Laboratoria stosują metody badawcze opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz w oparciu o udokumentowane procedury własne.

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, wchodzi w skład zintegrowanego systemu badań laboratoryjnych i pomiarów utworzonego na terenie działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru Dz.U. nr 55 poz.336.

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie pdf ANKIETY (245 KB) .