Aktualności

Archiwum

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU

Katarzyna Waluszko

tel. 58-344-73-00 w. 250
tel./fax 58-520-40-08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STRUKTURA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

  1. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
  2. Oddział Epidemiologii i Statystyki:
  3. Oddział Higieny Komunalnej:
  4. Oddział Higieny Pracy,
  5. Oddział Higieny Radiacyjnej,
  6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
  7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży.

 

Podstawowe zadania:

  1. planowanie czynności kontrolnych;
  2. prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z czynnościami kontrolnymi;
  3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
  5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
  6. sporządzanie protokołów, sprawozdań i poleceń pokontrolnych;
  7. nadzór merytoryczny nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  8. udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  9. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  10. rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji I instancji;
  11. opiniowanie pod względem zgodności z warunkami sanitarnymi planów, programów, polityki strategii i innych wniosków wynikających z odrębnych przepisów (w tym w ramach dochodzenia do prawodawstwa Unii Europejskiej);
  12. podejmowanie wszelkich czynności należących do zakresu działań Państwowego Inspektora Sanitarnego niższego stopnia, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy;
  13. przygotowywanie wniosków do sądu;
  14. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
  15. opracowywanie wytycznych do planów pracy oraz sprawozdań z działalności;
  16. prowadzenie szkoleń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  17. wdrażanie i realizacja programów opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wiodące instytuty naukowe;
  18. realizacja zadań wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
  19. współpraca z innymi organami administracji publicznej;
  20. załatwianie skarg i wniosków;

  • Informacje
  • wtorek, 03, grudzień 2013 20:26
  • czwartek, 09, kwiecień 2015 12:40

Aktualności

Archiwum

© 2006 - 2017 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco