KIEROWNIK DZIAŁU

Katarzyna Waluszko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STRUKTURA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

 1. Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych:
 2. Oddział Przeciwepidemiczny:
 3. Oddział Higieny Komunalnej:
 4. Oddział Higieny Pracy,
 5. Oddział Higieny Radiacyjnej,
 6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
 7. Oddział Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży

 

Podstawowe zadania:

 1. planowanie czynności kontrolnych;
 2. prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z czynnościami kontrolnymi;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 6. sporządzanie protokołów, sprawozdań i poleceń pokontrolnych;
 7. nadzór merytoryczny nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 8. udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 9. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 10. rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji I instancji;
 11. opiniowanie pod względem zgodności z warunkami sanitarnymi planów, programów, polityki strategii i innych wniosków wynikających z odrębnych przepisów (w tym w ramach dochodzenia do prawodawstwa Unii Europejskiej);
 12. podejmowanie wszelkich czynności należących do zakresu działań Państwowego Inspektora Sanitarnego niższego stopnia, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy;
 13. przygotowywanie wniosków do sądu;
 14. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 15. opracowywanie wytycznych do planów pracy oraz sprawozdań z działalności;
 16. prowadzenie szkoleń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 17. wdrażanie i realizacja programów opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wiodące instytuty naukowe;
 18. realizacja zadań wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 19. współpraca z innymi organami administracji publicznej;
 20. załatwianie skarg i wniosków;