1. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - przepisy prawne
  2. Rejestracja zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  3. Rozporządzenie (WE) nr 1935.2004 - podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
  4. Dobra praktyka produkcyjna GMP w świetle rozporządzenia (WE) nr 2023.2006
  5. Aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
  6. Deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych
  7. Deklaracja zgodności i dokumentacja - aktywne i inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
  8. Deklaracja zgodności dla wyrobów ceramicznych do kontaktu z żywnością