1. pdf Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - przepisy prawne (256 KB)
  2. pdf Rejestracja zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (77 KB)
  3. pdf Rozporządzenie (WE) nr 1935.2004 - podstawowe obowiązki przedsiębiorcy (103 KB)
  4. pdf Dobra praktyka produkcyjna GMP w świetle rozporządzenia (WE) nr 2023.2006 (65 KB)
  5. pdf Aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (101 KB)
  6. pdf Deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych (80 KB)
  7. pdf Deklaracja zgodności i dokumentacja - aktywne i inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością (65 KB)
  8. pdf Deklaracja zgodności dla wyrobów ceramicznych do kontaktu z żywnością (75 KB)