1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730]:
  1.1. Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 2 do rozporządzenia )
  1.2. Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 3 do rozporządzenia)
  1.3. Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 4 do rozporządzenia)
  1.4. Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 5 do rozporządzenia)
  Powyższe wnioski składane do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
   
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii [Dz. U. z 2011 nr 80 poz. 437]:
  2.1. Powiadomienie o wprowadzeniu / zamiarze wprowadzenia *) po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1 do rozporządzenia
  2.2. Wykaz krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Załącznik 3 do rozporządzenia )
  Powyższe powiadomienie składane do Głównego Inspektora Sanitarnego
   
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy [Dz. U. Nr 115 poz. 672]
  3.1. Wzór atestu na grzyby świeże (Załącznik 3 do rozporządzenia)
  3.2. Wzór atestu na grzyby suszone (Załącznik 4 do rozporządzenia)
   
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych [Dz. U. z 2007 nr 44 poz. 286]
  4.1. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością *) (Załącznik 1 do rozporządzenia)
  4.2. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (Załącznik 2 do rozporządzenia)
  Powyższe wnioski składane do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
   
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 nr 138 poz. 1471]
  5.1. Wzór formularza przekazania danych o kosmetyku do Krajowego Systemu Informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (
  Załącznik 1 do rozporządzenia)
  Powyższy wniosek składany do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

 • Oddział HŻŻiPU
 • wtorek, 03, grudzień 2013 21:07
 • wtorek, 22, wrzesień 2015 08:26

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco