Przed dokonaniem zgłoszenia suplementu diety do GIS należy dokonać rejestracji lub zatwierdzenia zakładu zgodnie z art. 61, 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów należy złożyć we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. W przypadku zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, zatwierdzanie nie jest wymagane. Wystarczy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli, na podstawie którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Rozpoczęcie działalności jest możliwe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia lub rejestracji zakładu oraz wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do 5000 zł.


  • Suplementy diety
  • czwartek, 12, grudzień 2013 01:08
  • środa, 09, marzec 2016 08:53

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco