1. Aktualne normy żywienia:

http://www.izz.waw.pl/attachments/article/33/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf

  1. Żywienie chorych w szpitalach:

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polzdrow_prawzywienie_20120522_zal14.pdf

  1. Rozporządzenie „sklepikowe”:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

  1. Publikacje dla realizatorów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/07/4poradnik_zasady_zywienia.pdf

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/4obiady.pdf

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/Przedszkola-I-druk-PIATEK2.pdf

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/Przedszkola-II-druk-PIATEK2.pdf

  1. Poradniki dla rodziców:

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik_internet.pdf

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik.pdf

  1. Poradniki dla kobiet w ciąży:

http://www.imid.med.pl/images/poradnik-zywienia-dla-kobiet-w-ciazy.pdf

http://www.zachowajrownowage.pl/uploaded/kalendarz_zywienia_v5.pdf

Więcej informacji o zdrowym żywieniu można znaleźć na stronach internetowych:


Drukuj