1. Aktualne normy żywienia:
 • Normy żywienia dla populacji Polski  pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza, Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia 2017 r.

https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/normy-zywienia-2017

 1. Żywienie chorych w szpitalach:
 • Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach pod redakcją Mirosława Jarosza, Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia, 2011 r.

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polzdrow_prawzywienie_20120522_zal14.pdf

 1. Rozporządzenie „sklepikowe”:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

 1. Publikacje dla realizatorów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
 • Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życiapod redakcją Mirosława Jarosza,  Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia, 2008 r.

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/07/4poradnik_zasady_zywienia.pdf

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/4obiady.pdf

 • Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolachpod redakcją Jadwigi Charzewskiej, Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia, 2011 r.

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/Przedszkola-I-druk-PIATEK2.pdf

 • Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywieniapod redakcją Jadwigi Charzewskiej, Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia, 2011 r.

http://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/Przedszkola-II-druk-PIATEK2.pdf

 1. Poradniki dla rodziców:
 • O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci pod redakcją Haliny Weker, Instytut Matki i Dziecka

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik_internet.pdf

 • Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1 do 3 roku życia, opracowanie merytoryczne:  Halina Weker,  Instytut Matki i Dziecka 

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik.pdf

 1. Poradniki dla kobiet w ciąży:
 • Poradnik żywienia kobiet w ciąży, opracowanie merytoryczne: Dorota Świątkowska, Instytut Matki i Dziecka

http://www.imid.med.pl/images/poradnik-zywienia-dla-kobiet-w-ciazy.pdf

 • Kalendarz żywienia i aktywności fizycznej młodej mamy 2015/2016,opracowanie: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

http://www.zachowajrownowage.pl/uploaded/kalendarz_zywienia_v5.pdf

Więcej informacji o zdrowym żywieniu można znaleźć na stronach internetowych: