Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:

Kiedy ekshumacja jest dopuszczalna?

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i powinna być przeprowadzana we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który sprawuje  nadzór nad ekshumacją.

Kto może żądać przeprowadzenia ekshumacji?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć stosowny wniosek (bezpłatny) do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze względu na miejsce ekshumacji.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków (plik do pobrania)
 
O zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji może wystąpić uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, po uzgodnieniu ze wszystkimi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.), przyznaje prawo do pochowania zwłok, a mianowicie: 1) pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok są udzielane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.


Drukuj