Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Relaksacyjne właściwości kąpieli są coraz częściej wykorzystywane jako sposób wypoczynku i rekreacji. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli. Organy Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego prowadzą nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych. Zdecydowana większość właścicieli/zarządców obiektów basenowych, prowadzi ponadto własną kontrolę jej jakości.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach

Wytyczne dot. wymagań sanitarnych dla saun


  • Informacje
  • piątek, 31, styczeń 2014 15:16
  • piątek, 24, luty 2017 07:54

© 2006 - 2018 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco